Udlån til undervisningsbrug

4. august
2004
Folkebibliotekerne må nu
også udlåne Det Danske Filminstituts (DFI) film til undervisningsbrug.

Skolelærere, der låner DFI-film på biblioteket, må således fra dags
dato også benytte disse film i enhver form for undervisningssammenhæng.
Dette gælder alle VHS- og DVD-film udgivet af DFI.
Denne nye bestemmelse skal ses i lyset af DFI's bestræbelser på at
fremme anvendelsen af film i
undervisningen.Bestemmelsen medvirker samtidig til at
forenkle både bibliotekernes og undervisningsinstitutionernes håndtering
af brugsretten til DFI's film.
Undervisningsinstitutioner har som hidtil også mulighed for at anskaffe
DFI's film, ved at købe dem via DBC medier, eller ved at låne dem på
landets Amtscentre for Undervisning, hvor en stor del af de
undervisningsegnede film er til rådighed.
Som allerede annonceret i november 2003, må DFI's film også
udlånes til foreninger og institutioner (herunder skole-fritidsordninger).
Foreningerne og institutionerne må benytte filmene til visninger i
foreningerne og på institutionerne forudsat, at der ikke tages entré.
De øvrige regler for folkebibliotekernes brug af DFI's film er
uændrede.Filmene må udlånes til enkeltpersoner og andre
lånergrupper med henblik på privat brug.
Filmene må benyttes til offentlige visninger på biblioteket, forudsat
at der er tale om arrangementer med fri adgang for alle, og forudsat at
der ikke tages entré.
Filmene må videreudlånes til andre folkebiblioteker.
På www.katalog.dfi.dk findes de
film som er udgivet af DFI. Her fremgår også udgivelsernes faustnumre, som
er identiske med DFI's varenumre.
Denne information om ændring i brugsretten til DFI-film bedes
videregivet til alle bibliotekets afdelinger og filialer.
Yderligere oplysninger:
Det Danske FilminstitutBibliotekskonsulent Carsten OlsenTlf. 33
74 35 54 / carsteno@dfi.dk