Informationsmøde om nye støttevilkår

Filminstituttet afholder informationsmøde om nye støttevilkår og implementering af Filmaftalen. 

Som følge af Filmaftalen 2019-2023 har Filminstituttets bestyrelse vedtaget en række ændringer af Filminstituttets støttevilkår. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2019. 

Støttevilkårene for New Danish Screen er revideret som følge af tv-stationernes udtrædelse af ordningen. For de øvrige støtteordninger er der tale om mindre justeringer, som skyldes afskaffelsen af Filminstituttets regionale forpligtelse samt afskaffelsen af tv-stationernes økonomiske forpligtelse i dansk film. 

De reviderede og justerede støttevilkår vil være tilgængelige på Filminstituttets hjemmeside primo januar. 

Informationsmøde om nye støttevilkår

Tid 16. januar 2019 klokken 16.00–17.00 

Sted Bio Carl, Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K