Kommunikation i kreative processer

KURSUS. Den Danske Filmskoles Efteruddannelse inviterer til weekendkursus under titlen 'Kommunikation i kreative processer'.

Thea Mikkelsen, som underviser på kurset.

Hvordan taler man om noget, der endnu ikke har fundet sin form? Hvordan tænker og taler man strategisk uden at miste følingen med materialet? Hvordan finder man balancen mellem skabelsesarbejdet og salgsarbejdet som filmarbejder?

Et vellykket samarbejde omkring filmprojekter kræver, at man kan tale om det, der er væsentligt for samarbejdet, samtidig med at man kan tie om det, der ikke skal tales om. Det er en meget følsom balance og kreative processer kan let blokere, hvis ikke både bæreren af det kreative projekt og dennes samarbejdspartnere er opmærksomme. Samtidig er det også en erfaring hos de fleste, at samtaler i en kreativ proces kan inspirere og udvikle projekter.

På dette kursus vil vi stille skarpt på kommunikationen i det kreative samarbejde og se på, hvordan man gennem sin kommunikation bedst varetager sin rolle omkring den kreative opgave hvad enten det er som indholdsansvarlig eller som redaktør, producent eller konsulent.

Du får

  • klar erhvervspsykologisk viden om de udfordringer, der ligger i at holde fokus på opgaven, når man arbejder kreativt
  • en enkel indføring i kommunikation i forhold til kreative projekter
  • en model til at kommunikere målrettet og inspirerende
  • metoder til, hvordan man gennem sin kommunikation kan inspirere og motivere
  • viden om, hvordan kommunikation kan blokere en kreativ proces
  • bevidsthed om, hvorfor og hvordan man adskiller kommunikationen omkring et projekt indadtil og udadtil
  • konflikthåndteringsværktøjer

Mange funktioner indenfor filmproduktion har både et kreativ og et ledelsesmæssigt ansvar og kurset vil derfor have fokus på, hvordan man skifter perspektiv omkring projektet, så projektets bedste forbliver fokus for kommunikationen.

Opbygning:

Dagene vil indeholde en vekslen mellem teorigennemgang, fælles refleksioner og træningssessions. Kurset er bygget op således, at deltagerne får mulighed for at arbejde med konkrete cases og relatere dem til teori og metoder. Deltagerne bedes derfor medbringe en konkret samarbejdscase, som de kan arbejde med. Der tages i undervisningen højde for, at der er noget i samarbejdet, man kan diskutere i plenum og noget, som det giver mere mening, at man reflekterer over selv.

1.Dag

kl. 10.00: Velkommen og præsentation
kl. 11.00: Kommunikation om kreative udfordringer - i systemer
kl. 12.00: Frokost og åben kommunikation
13.00: At holde og miste fokus i kommunikationen i kreative processer - case
kl. 14.00: Træning: strategisk kommunikation i kreative processer
kl. 15:00: Principper fra dagens læring
kl. 16.00: Tak for i dag

2. dag

kl. 10.00: Spørgsmål fra i går og repetition
kl. 10.30: Kreativitetens Psykologi – motivation og angst – case
kl. 12.00: Frokost og åben kommunikation
kl. 13.00: Kommunikation, der motiverer kreativitet og dæmper angsten
kl. 14.00: Træning: den kreativt motiverende samtale
kl. 15.00: Principper fra dagens læring
kl. 16.00: Tak for i dag

3. dag

kl. 10.00: Konflikt og forhandling i kreative processer
kl. 11.00:  Træning: at vende konflikt til kreativ samtale
kl. 12.00: Frokost og åben kommunikation
kl. 13.00: Gennemgang af svar på de 4 typer kommunikations-udfordringer
kl. 14.00: Arbejde med egen case pba. kursets værktøjer – egen case
kl. 14:30: Fremlæggelse af strategi for egen kommunikationsudfordring
kl. 16.00: Tak for i dag

Tilmeld dig HER