Stormøde om Norddok II

ONLINE. Styregruppen for den nye Rigsfællesskabspulje, Norddok II, inviterer filmbrancherne i Grønland og Færøerne til et online stormøde om den konkrete udformning og anvendelse af støtteordningen.

Cecilie Debell og Maria Tórgarðs dokumentarfilm ’Skál’, der giver et indblik i den færøske ungdomskultur, er udviklet med støtte fra første runde af initiativet Norddok. Foto: Troels Rasmus Jensen

Formålet med mødet er at afdække de respektive filmbranchers behov i forhold til støtte, distribution, kompetenceudvikling og netværk, så styregruppen har det bedst mulige grundlag for at definere retningslinjerne for den kommende støtteordning. 

Mødet afholdes online 17. januar 2022

  • Kl. 15:00 (Danmark)
  • Kl. 14:00 (Færøerne)
  • Kl. 11:00 (Vestgrønland)

Mødet forventes at vare 90 minutter og vil foregå på dansk.

Baggrunden for den nye støtteordning er, at der i finansloven for 2021 blev afsat i alt 27,1 millioner kroner fordelt over 4 år (2021-2024) til initiativet.

I finansloven for 2022 fremgår det, at midlerne skal anvendes som: ”Tilskud til dokumentarproduktioner om Grønland, Færøerne og Danmark med det formål at udbrede viden om Rigsfællesskabet, samt tilskud til kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland og Færøerne.”

Kontakt

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 33743536
soerent@dfi.dk

I lighed med det tidligere Norddok støtteinitiativ administreres ordningen af Det Danske Filminstitut. Styregruppen for ordningen består af:

  • Naja Brandt, AC Fuldmægtig fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Naalakkersuisut
  • Tina Í Dali Wagner, leder af Filmshusið
  • Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut

Det er styregruppens håb, at så mange som muligt fra de to landes filmbrancher vil deltage og bidrage med konkrete idéer og forslag til udformningen af Norddok II.

Tilmelding med for- og efternavn, jobtitel og firma/organisation skal ske senest 13. januar 2022 pr. mail til soerent@dfi.dk – hvorefter der udsendes link til de tilmeldte. Det vil i en kort periode efter mødet være muligt at indsende skriftlige kommentarer og forslag.

Med ønsket om et godt og produktivt samarbejde
Styregruppen for Norddok II