17 mio. kr. til dansk film som følge af Corona

STØTTE. Bred politisk enighed sikrer 89 mio. kr. til dansk film og DR. Heraf går de 17 mio. kr. til Filminstituttet til at dække ekstraomkostninger som følge af Corona og til at sikre, at der ikke støttes færre danske film de kommende år.

Kulturministeren er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blevet enige om at fordele det såkaldte merlicensprovenu til DR og det danske producentmiljø.

Fra kulturminister Joy Mogensen lyder det:

"Corona-krisen har gjort det tydeligt, hvor værdifuldt det er at have en stærk public service-institution som DR, der samler os og styrker vores demokrati. Med de ekstra midler får DR bedre muligheder for at levere endnu mere public service-indhold af høj kvalitet, f. eks. til en ny satsning om 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse. Samtidig giver vi også en ekstra hjælpende hånd til det danske producentmiljø, som stadig mærker konsekvenserne af Corona-nedlukningen, så vi ikke kommer til at opleve færre danske film den kommende tid."

Direktør på Filminstituttet Claus Ladegaard udtaler:

"Vi er utroligt glade for de ekstra millioner til dansk film. Situationen er nu den, at det ser ud, som om branchen kan komme nogenlunde helskindet gennem sundhedskrisen. De produktioner, der måtte lukke ned i foråret, er blevet gennemført med supplerende støtte fra Filminstituttet. Ekstrabevillingen betyder, at vi ikke behøver at skære ned på støtte til kommende filmprojekter, og det er vigtigt for branchen og for borgerne. Lige nu strømmer publikum til de danske film i biograferne. Det vidner om, at der i høj grad er efterspørgsel efter fortællinger, der er fortalt med danske filmfolks blik på verden, og som skaber fælles rum for refleksion og samtale hos publikum."

Fakta

Aftalen betyder, at den overskydende licens på i alt 89,4 mio. kr. fordeles på følgende måde:

  • 64,4 mio. kr. til DR til at styrke DR’s public service-tilbud, herunder til en kommende satsning i forbindelse med 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse.
  • 17 mio. kr. til Det Danske Filminstitut til at dække ekstraomkostninger som følge af Corona og til at sikre, at der ikke støttes færre danske film de kommende år.
  • 3 mio. kr. til Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn. 
  • 5 mio. kr. til at kompensere for film- og tv-producenters tab på produktioner, der ikke er støttet af Filminstituttet.
Tags: