1864-krigen som den så ud i 1957

FRA FILMARKIVET. En undervisningsfilm fra 1957, der kronologisk gennemgår hele 1864-krigens komplekse forløb fra slaget ved Mysunde 2. februar til fredsaftalen i Wien 30. oktober. "1864 – Danmarks skæbneår" er endnu en film om det skelsættende år, der er fundet frem fra Filmarkivets gemmer.

Den aktuelle opmærksomhed på krigen i 1864 har inspireret til flere historiske "udgravninger" i Filmarkivet. Først en film om Dybbøl fra 1930, bl.a. med et glimt af det tyske sejrsmonument Düppel Denkmal, som blev bombet væk i 1945. Så en filmatisering af krigsbegivenhederne lavet i 1910 bl.a. med deltagelse af landsbyfolk fra Als, som ellers først blev danske statsborgere igen 10 år senere.

Nu gælder det "1864 – Danmarks skæbneår" – en undervisningsfilm fra 1957 af Johannes Fabricius og Frank Paulsen. Filmen var i mange år i Statens Filmcentrals distribution, og måske vil nogen derfor nikke genkendende til titlen. Filmen var ifølge producent Frank Paulsen i 25 år det eneste visuelle materiale, der fandtes om 1864 til undervisningsbrug. Billedsiden er overvejende fotos fra begivenhederne, portrætbilleder, malerier, kobberstik og forklarende grafik med landkort, grænsedragninger og troppernes bevægelser.

Danmarks Radios korrespondent, Ib Rehnés, distinkte speakerstemme ledsager fremstillingen af det komplekse forløb i 1864, som gennemgås kronologisk fra slaget ved Mysunde 2. februar til fredsaftalen i Wien 30. oktober. Der er ikke tale om et helte-epos, men et forsøg på en nuanceret fremstilling, hvor der ikke bliver lagt skjul på, at der måske var noget, der talte for, at krigen burde og kunne være undgået.

Video: "1864 – Danmarks skæbneår"