18Frames: Opdyrker det fynske vækstlag

TALENTUDVIKLING 2016. Den fynske foreningsuddannelse 18Frames udklækker filmtalenter på syv forskellige faglinjer og er bl.a. den første filmskole i Danmark, der tilbyder uddannelse i production design. Målet er at skabe et professionelt filmmiljø på Fyn, fortæller bestyrelsesmedlem Sune Kofod Maglegaard.

Som uddannelsessted er den elevdrevne uafhængige filmskole 18Frames i Faaborg et af de første led i talentudviklingsfødekæden. Her fortæller bestyrelsesmedlem og og manuskriptforfatterelev Sune Kofod Maglegaard – på vegne af bestyrelsen – om 18Frames' styrke og udfordringer og om sit syn på talentudvikling i Danmark anno 2016.

"En af 18Frames' store styrker er, at vi har så mange linjer" – Sune Kofod Maglegaard

Hvad er 18Frames' rolle i talentudviklingsfødekæden?

Fakta

Serie / Talentudvikling

Vi sætter i en række artikler fokus på talentudvikling i Danmark anno 2016

18 Frames

18Frames er en uafhængig filmskole på Fyn, der blev startet i 2011. Den treårige uddannelse er bygget op som en forening, hvor eleverne selv tilrettelægger undervisningen og udviklingen i foreningen.

Hvem er eleverne: 18Frames består af syv faglinjer: Instruktør, producer, manuskriptforfatter, fotograf, klipper, tonemester og production design (siden 2015). Hver linje har tre medlemmer, i alt 21 medlemmer.

Antal produktioner: En årgang producere i reglen ni skitsefilm, tre midtvejsfilm og tre afgangsfilm. Alle elever får altså tre skitsefilm, en midtvejsfilm og en afgangsfilm.

Andre aktiviteter: 18Frames tager ud og underviser vækstlagets talenter på Fyn, fx med masterclasses. 18Frames er i samme henseende ved at oprette mentorordninger.

18Frames er uafhængig filmskole, der uddanner mennesker, som ønsker at arbejde professionelt med film. Vi tager de bedst egnede kandidater og sørger for, at de gennemgår en udvikling, så de kan træde ind i den professionelle danske filmbranche. Vi har et særligt fokus på Fyn, da det primært er her, vi ønsker at være med til at skabe et professionelt filmmiljø - også som en del af Region Syddanmarks vision om at skabe et lukrativt filmmiljø. Vi arbejder i størst muligt omfang sammen med de andre talentudviklingsprogrammer om at skabe et så bredt som muligt fundament af egen fynsk avl til optagelse på skolen, men vi modtager ansøgere fra hele Danmark, og udlandet, såfremt ansøgerne taler dansk.

Hvad er 18Frames' styrke?

18Frames' styrke er vores uafhængighed. Eleverne på 18Frames tilrettelægger selv deres undervisning. Derfor kan undervisningen i høj grad skræddersyes den enkelte, så man udvikler sig mest muligt i forhold til den filmskaber, man ønsker at være. En af 18Frames' store styrker er, at vi har så mange linjer, så vi kan sikre mennesker med høj professionalisme og et stort kreativt drive på alle de vigtigste pladser i en filmproduktion. Vi kan også inddrage mange vigtige funktioner tidligt i udviklingsprocessen. Som en uafhængig skole, der er funderet på Fyn, har vi flair for anderledes historier i andre settings end dem, man ser i det gængse danske filmmiljø.

Hvad er jeres udfordringer?

Vi kan til tider godt mærke, at branchen generelt befinder sig i København, hvilket kan gøre det logistisk svært ift. crew og cast. Men vi er fast besluttet på at være med til at gøre noget ved denne udfordring. Det er vores vision, at der skal eksistere et fuldt funktionelt, professionelt og produktivt filmmiljø på Fyn. Det skal ske gennem bedre mobilisering af vækstlaget, som vi prøver at opdyrke, f.eks via de nævnte samarbejder med andre talentprogrammer. Men også ved, at 18Frames skal bestå som en regionalt funderet professionel uddannelse på højt niveau, kunstnerisk som fagligt.

Hvilken udvikling har 18Frames gennemgået siden etableringen i 2011?

18Frames har gennemgået en rivende udvikling siden starten i 2011. Vi er blevet meget mere synlige som skole, så branchen ved, hvem 18Frames er, og anerkender os som en vigtig brik i udviklingen af nye filmskabere i Danmark. Som noget nyt på tredje årgang har vi oprettet en faglinje for production design. Vi er super glade for vores tre production designere, Albert, Camilla og Line, og vi synes allerede, at man på vores skitsefilm kan se, at de hæver niveauet på vores film. At fortælle med det rum, filmen foregår i, er et enormt vigtigt redskab. På 18Frames er vi stolte af at være den første filmskole, der vægter production design på lige fod med andre A-funktioner. Vi mener stadig, at der mangler uddannelse i specifikke fagkundskaber inden for filmuddannelserne – fx lysmester og B-foto; to fag, som kun kan tillæres autodidakt, men som har en utrolig stor værdi på et filmset.

18Frames2_450Workshop i koreografi og kameraføring med Maja Friis og Jimmy Leavens. Fra venstre Maja Friis, Sylvia Le Fanu og Jan-Bastian Muños Marthinsen. Foto: Ania De Sa Mandsen.

 

Hvor er I henne om 10 år?

Om 10 år ser vi gerne, at der er så mange professionelle filmproduktioner på Fyn, at man kan leve og arbejde på Fyn som filmarbejder. I den situation er 18Frames en helt central spiller, der skal udvikle de nye filmarbejdere og filmskabere på Fyn og holde det fynske filmmiljø ved lige. Skolen skal holde og videreudvikle det høje niveau, vi har opnået og måske oprette flere linjer.

Hvordan ser I på situationen i talentudvikling i Danmark generelt?

Der er mange dygtige filmtalenter i Danmark, men rigtig mange får desværre ikke lov til at vise, hvor gode de er. De etablerede sidder for tungt på de penge, DFI deler ud, og DFI er ikke gode nok til at give debutanter chancen for at lave spillefilm. Vi mener desuden, at flere DFI-penge skal sendes ud af hovedstaden og ud i provinsen. DFI's penge kommer fra alle danskere, så danskere i hele landet fortjener muligheden for at få deres historie fortalt.

Hvordan ser I på Talent Danmark – betyder det noget for jer?

Vi synes, det er en god ide at prøve at styrke diversiteten i dansk film, da vi er enige i betragtningen om, at kvaliteten i dansk film er høj, men at diversiteten halter, både demografisk og kunstnerisk. Vi mener, at det f.eks. vil hjælpe at give flere debutanter chancen, f.eks. med mulighed for at producere lavbudgetspillefilm i provinsen. Vi er glade for at foreningsuddannelserne ikke blev lagt ind under Talent Danmark, da vores autonomi som skole er bedre for at sikre diversitet, end hvis 18Frames og de andre foreningsuddannelser blev styret fra en højere instans. Vi ser dog Talent Danmark som et godt tiltag, som vi håber kan skabe større samarbejde mellem værkstederne og vil kunne styrke Danmarks samlede talentudvikling.

Hvordan er jeres samarbejdsrelation til værkstederne?

Vi har et godt samarbejde med Odense Filmværksted. Vi låner lokaler og søger produktionsstøtte i forbindelse med vores produktioner. Som nævnt støtter vi også op om talentudviklingen via vores mentorordning, som vi er ved at udvikle, samt at vi holder undervisning og masterclasses på værkstedet.

I disse dage er der meget fokus på mangfoldighed. Hvad gør I for at få fat på andre befolkningsgrupper?

Vi ønsker et 18Frames, som afspejler det danske samfunds mangfoldighed. Vi ønsker dog ikke at sætte kvoter på vores optag. Det er i sidste ende talentet, som skal tale. Det er vores ansvar sammen med den samlede danske filmbranche at få budskabet om muligheden for at lave film så bredt ud som muligt, således at vækstlaget, og dermed skolernes ansøgninger, afspejler befolkningen. Hvis vi alle arbejder for det, så mener vi ikke, at det er nødvendigt med kvotering. Så vil talentet vise sig hos ansøgerne. 

Showreel for tredje årgangs skitsefilm