4,4 mio. til sikring af den danske filmarv

Pressemeddelelse20.04.2001
Kulturministeriet
har bevilget 4,4 mio. kr. til udbygning af Filminstituttets midlertidige
filmarkiv i Glostrup uden for København.
Samtidig bliver
der nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der skal komme med forslag til et
nyt permanent magasin for de brandfarlige nitratfilm, der kræver specielle
opbevaringsforhold. Der er ikke afsat bevilling til denne del af
projektet, men overslaget lyder på 6,3 mio. kr.
Det midlertidige
arkiv i Glostrup blev taget i brug i januar 2000, og med den nye bevilling
er Filminstituttet nu i stand til at flytte alt materiale, bortset fra
nitratfilm, fra Bagsværd Fort til arkivet i Glostrup, der byder på meget
bedre opbevaringsforhold.
Det er planen, at
der i Glostrup også skal indrettes bokse til film, der er ramt at det
såkaldte eddikesyndrom - en kemisk nedbrydningsproces i filmmaterialet.
Desuden skal arkivet huse Filminstituttets samling af filmtekniske
apparater, plakatsamlingen m.m.
Inden for den
midlertidige løsnings rammer er denne udvidelse en væsentlig forbedring af
mulighederne for at bevare den danske filmarv. Filmarkivet stiler efter,
at nye film i princippet kan bevares uendeligt, mens film, der allerede er
ramt af eddikesyndromet, vil få forlænget den forventede restlevetid fra
10 til 100 år.
Med den
tidshorisont kan arkivet meget bedre planlægge og gennemføre en
prioriteret bevaringsindsats. En egentlig bevaringsplan vil blive
udarbejdet i løbet af 2001 på basis af en omfattende tilstandsvurdering af
filmsamlingen.
Læs mere om
eddikesyndromet og bevaring af film: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=4940
For yderligere
oplysninger, kontakt
Direktør Dan
NissenTelefon 33 74 35 79 / mobil 24 25 52 25dann@dfi.dk
Afdelingsleder Jesper Stub
JohnsenTelefon 33 74 36 22 / 44 98 00 64jesperj@dfi.dk