4.5 mio. til talentudvikling på Fyn og i Jylland

VÆRKSTEDER. Talentudvikling i dansk film bliver styrket med støtte til værksteder i Odense, Århus og Viborg.

Odense Filmværksted, Aarhus Filmværksted og Open Workshop på Animationsskolen i Viborg har hver modtaget 1.5 mio. i driftsstøtte for 2011 fra Det Danske Filminstitut. De tre kommunerne bidrager med et tilsvarende beløb til værkstederne, og dermed bliver regional talentudvikling i dansk film styrket med mange millioner kroner.

Nye talenter skal kunne udvikle sig andre steder end i København og nærmeste omegn

Det Danske Filminstitut skal ifølge den nuværende Filmaftale støtte talentudvikling blandt andet via støtte til filmværksteder. Med de 4.5 millioner kr. til værkstederne på Fyn og i Jylland bliver det lagt vægt på opbygningen af en talentmasse, der kan være fundament for en styrket regional filmproduktion.

Fakta

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til værkstedsaktivitet med henblik på at fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling jf. Filmloven.

Læs mere på værkstedernes hjemmesider:

Animationsskolen i Viborg / Open Workshop

Aarhus Filmværksted

Odense Filmværksted

Forskellige profiler

Filmværkstederne fungerer som talenternes første møde med filmbranchen og har desuden fokus på nye medier og teknologier. De tre værksteder i Odense, Aarhus og Viborg er forskellige i deres historie, profil, formål.

Odense Filmværksted indgår i et regionalt filminitiativ på Fyn, hvor ambitionen er at samle alle kræfter, der arbejder med film i regionen. Det er først og fremmest filmskolen for de helt unge, Station Next i Faaborg, den alternative filmuddannelse 18Frames, den regionale filmfond, FilmFyn i Svendborg og Syddansk Universitets film og medieafdeling.

Aarhus Filmværksted er omgivet af filmselskaber og samarbejder med Filmby Aarhus. Her er opgaven at styrke talentmassen til det professionelle arbejde i selskaberne.

Open Workshop i Viborg har placeret sig som en stærk spiller i et levende, internationalt animationsmiljø, med Animationsskolen i centrum. Opgaven i de næste 4 år er at styrke animation på flere platforme samt regional erhvervsudvikling.

Talentudvikling i hele Danmark

"I et land af Danmarks størrelse vil filmproduktionen naturligt være koncentreret i hovedstadsområdet, men det er vigtigt, at filmpolitikken også gør det muligt at producere film andre steder i landet. Nye talenter skal kunne udvikle sig andre steder end i København og nærmeste omegn," siger Claus Ladegaard, områdedirektør for Produktion og Udvikling på Det Danske Filminstitut.

DFI forventer at støtte værkstederne med 1.5 mio. årligt i forligsperioden 2011-14. Samtidig med støtten er der indgået 4-årige samarbejdsaftaler mellem værkstederne og DFI. Det er første skridt i retning af at styrke regionale filmcentre på Fyn og i Århusområdet, med et samlet fokus på støtte til festivaler, filmformidling for børn & unge (media literacy), efteruddannelse og regionale filmfonde.

Aarhus-filmvaerksted-2