Ang. Zentropa

Meddelelse fra Det Danske Filminstitut ang. undersøgelse af bilag i forbindelse med produktion af "Antichrist".

Det Danske Filminstitut har i en e-mail dateret 20.10.2013 modtaget meddelelse om, at Zentropa nu, trods tidligere tilkendegivelser om det modsatte, giver fuld adgang til revision af filmen "Antichrist", herunder detaljerede kostrapporter og filmens bilag.

Det undersøgelsesarbejde, der blev afbrudt, da repræsentanter for Zentropa på et møde den 9.10.2013 meddelte, at man ikke ønskede at bidrage til den dokumentation, DFI havde forlangt, kan således nu genoptages.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke angives en forventning til varigheden af arbejdet.

Filminstituttet har for nærværende ikke yderligere bemærkninger til sagen.