Au pair-piger på gennemtræk

INTERVIEW. FILMupdate har mødt instruktørparret Heidi Kim Andersen og Nicole Horanyi til en snak om au pair-piger i dagens Danmark. Den 3. november er der premiere på deres film "Au Pair", som vises på Den Sorte Diamant i forbindelse med CPH:DOX.

Dokumentarfilmen "Au Pair" følger tre unge filippinske kvinder, der forlader Filippinerne til fordel for et job som au pair-pige i Danmark. Dansktjente penge har en altafgørende betydning for Mattet, Theresa og Roselie, der hver især drømmer om en bedre tilværelse for sig selv og deres nærmeste. 

Da instruktørerne Nicole Horanyi og Heidi Kim Andersen gik ind i et filmprojekt, der skulle skildre au pairs i Danmark, var fokus i første omgang rettet mod de danske værtsfamilier. Det gik dog hurtigt op for de to instruktører, at danske værtsfamilier ikke ønsker at offentliggøre deres forhold til au pair-piger.

Fakta

CPH:DOX løber fra den 3. til den 13. november.

Læs mere og køb billetter på www.cphdox.dk

"Derfor blev vores fokus hurtigt drejet over på pigerne," fortæller Heidi Kim Andersen "Det virkede naturligt, fordi vi også blev nysgerrige efter at vide, hvem de unge kvinder egentlig er. Hensigten med filmen er at fremstille disse kvinder i kød og blod og frem for alt se au pair-problematikken i et globalt perspektiv. I det hele taget ser jeg situationen med brugen af au pair-piger som et emne, der vedrører mange parter."

Kulturkonflikt

I løbet af de sidste 10 år er antallet af au pairs i Danmark tidoblet. De Filippinske au-pair-piger kommer til Danmark i en periode på 18 måneder, hvor de i princippet skal opnå indsigt i dansk kultur. I stedet bruger de deres visum på at arbejde og dermed forsørge familierne på Filippinerne.

"Det paradoksale er, at filippinske au pairs rejser væk for at tjene penge til deres familier. For selvom de forsørger deres egne børn, bruger de deres fysiske tilstedeværelse på at passe andre menneskers børn. De danske kvinder bruger omvendt au pair-piger som babysittere, fordi de selv er så fokuserede på deres karriere. Således ofres der på alle fronter", forklarer Heidi Kim Andersen.

"Kulturforskellen er stor. Au pair-pigerne er her på danskernes præmisser og kommer selv fra en kultur, hvor de er opdraget til at please og være pligtopfyldende. Det hårdeste er, at de ikke ved, hvilke rettigheder de har."

"Det lader desværre til, at mange værtsfamilier kan koble følelserne fra og benægte realiteterne. Omvendt er der au pair-piger, som takker nej til de oplevelser nogle værtsfamilier tilbyder, fordi de udelukkende vil tjene penge. Således kan udnyttelsen gå begge veje," forklarer Nicole Horanyi.

Vestlige idealer

I filmen krydser de tre pigers veje hinanden, når de mødes med hundredvis af andre au pair-piger hver søndag i en kirke på Amager. I kirken prædikes der om kristelige værdier, som f.eks. at penge og materialisme ikke er lig med lykke.

"Kirken giver au pair-pigerne tryghed. Når de samles her, kan de bruge hinanden og samtidig giver troen dem håb. De bliver mødt af et budskab om anti-materialisme, som er modstridende med, hvad de praktiserer uden for kirken, hvor hovedformålet er at tjene penge," siger Nicole Horanyi.

Penge er et vigtigt diskussionsemne blandt au pair-pigerne, både indbyrdes og når de er i kontakt med deres familier. Når pigerne sender penge til Filippinerne, rækker hjælpen til deres nærmeste overraskende langt. Penge er således et centralt omdrejningspunkt for deres ophold i Danmark og deres liv generelt.

"Selv i de fattigste kvarterer på Filippinerne er ideen om lykke lig med vestlige idealer. Således er de unge au pairs opsat på det gode liv. De vil i høj grad gerne have vores livsstil, som står i stor kontrast til deres egen virkelighed på Filippinerne."

Ingen løsning i sigte

Au pair-ordningen i Danmark er oprindelig tænkt som en kulturel udveksling, og den danske stat betragter au pairs løn som lommepenge. Pigerne kan derfor ikke forvente samme løn eller rettigheder som andre arbejdere.

Flere af de filippinske piger er uddannede, blandt andet har en af filmens hovedkarakterer, Roselie, læst medicin. Men til trods for uddannelse kan det økonomisk set bedre betale sig at være au pair-pige i Danmark frem for læge på Filippinerne.

"Undervejs fik vi øjnene op for, hvor stærke mange af au pair-pigerne er. De er alle meget reflekterede omkring deres position i samfundet og er udmærket godt klar over, hvordan tingene forholder sig." siger Nicole Horanyi.

Instruktørerne bag filmen "Au Pair" håber at der bliver skabt opmærksomhed og debat omkring den nuværende situation for au pair-piger.

"Au Pair" er produceret af Helle Faber for Made in Copenhagen med støtte fra Det Danske Filminstitut. 

Au Pair

Den Sorte Diamant: 3. november kl. 17.30
Grand Teatret: 13. november kl. 12.00 (mød instruktørerne)
Dagmar Teatret: 9. november kl. 16.00 (med stor debat).

Dansk Dokumentardag, 9. november: "Au Pair" får landsdækkende premiere i 26 biografer over hele landet samt 7 højskoler. Publikum landet over får mulighed for at se filmen og stille spørgsmål via live-streaming af Q&A's, koncerter og debatter, transmitteret direkte fra Dagmar-teatret i København kl. 16.00. Læs mere her.

For billetkøb og yderligere i nformation om filmen, klik her.