Bertel Haarder mødte "Medierødderne"

Tirsdag den 16. juni mødte undervisningsminister Bertel Haarder Medierådets nye børne- og ungepanel "Medierødderne" til et dialogmøde om mediekompetencer og digitale medier i skolen. Mødet fandt sted i Filmhuset i Gothersgade.

"Lad elever lære andre elever om nettet og skift alle gamle tavler ud med elektroniske tavler," lød et par af rådene til Bertel Harder under dialogmødet, som tog udgangspunkt i Medierøddernes egne oplevelser af og ideer til brugen af digitale medier i skolen.

Blandt de mange ideer, som panelet fremlagde for undervisningsministeren, var desuden:

Om Medierødderne

Medierødderne er et børne- og ungepanel oprettet af Medierådet for Børn og Unge i perioden 2009-2010. Panelet består af ni børn og unge i alderen 10-15 år, som mødes et par gange om året for at diskutere de digitale medier samt de voksnes rolle.

Panelet er blevet oprettet som en del af Medierådets EU Videncenter om børns brug af internet og mobil. Formålet med panelet er at give børn og unge muligheden, retten og rummet til at deltage i og have en indflydelse i debatten om de medier, de bruger i deres hverdag. Se mere på Medierøddernes blog.

  • mere undervisning i internetsikkerhed og ordentlig opførsel på nettet
  • flere kurser i internettets muligheder til lærerne
  • bedre udstyr og hurtigere internetforbindelser
  • faste regler om at lærere ikke må være Facebook-venner med elever og omvendt.

Undervisningsminister Bertel Haarder forlod efter eget udsagn dialogmødet en hel del klogere.

"Det er som at spørge et ekspertråd. Jeg har fået et vigtigt indtryk af jeres hverdag og gode råd om, hvad I gerne vil have forbedret på skolerne, som jeg har skrevet ned og tager med mig," sagde han og lovede tilmed at tage et par af forslagene direkte med til et møde i Finansministeriet.

Medierødderne og Bertel Haarder havde desuden selskab af repræsentanter fra Skole og Samfund, Danmarks Lærerforening, It-vejlederforeningen, Danmarks Skolebibliotekarforening og Teknologirådet m.fl., som også lyttede interesseret til eleverne og tog del i dialogen.

Dialogmødet var Medierøddernes første opgave. Idéudvekslingerne fra mødet munder ud i en rapport, som skal sendes til EU Kommissionen i forbindelse med afholdelses af det årlige "Safer Internet Forum" i oktober 2009.