Bliv digitalt geniale sammen

DET DIGITALE LIV. 'Digital genial' er et nyt, gratis materiale, der kan styrke dialogen mellem forældre, børn og skole om børnenes online-liv. Bag initiativet står Medierådet for Børn og Unge sammen med blandt andet Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.

'Digital genial – Aktiviteter til forældremødet' er et nyt online-materiale, der giver forældre indsigt i deres børns og klassens online-liv. Materialet kan styrke dialogen med børnene og samarbejdet mellem forældre og skole.

Undersøgelse: forældre er deres ansvar bevidst

Danske forældre er bevidste om deres ansvar i forhold til børns digitale liv. Medierådet står bag en ny undersøgelse blandt forældre til børn i alderen 0-18 år. Her har hele 89% svaret, at forældrene selv ’i høj grad til i meget høj grad’ har en vigtig rolle i forbindelse med at give råd og vejledning om børnenes digitale vaner og forbrug. I undersøgelsen, der er gennemført blandt 500 forældre, mener 58% af forældrene desuden, at de fagprofessionelle (fx lærere eller pædagoger) ’i høj grad til i meget høj grad’ spiller en vigtig rolle.

Se trailer for 'Digital genialAktiviteter til forældremødet'

En online-værktøjskasse

'Digital genial' er udformet som en online-værktøjskasse med aktiviteter, der kan hjælpe lærere og andre fagprofessionelle med at skabe en konstruktiv dialog på forældremødet, når det handler om de 7-12-åriges digitale trivsel. Det er vigtigt, at børnene bliver hørt, når det gælder deres digitale liv, og derfor inddrager aktiviteterne børnene på forskellige måder. En del af aktiviteterne kan bruges på forældremødet, hvor børn og forældre deltager sammen, mens andre aktiviteter indebærer en forberedende øvelse i klassen, så børnenes aktuelle vaner, erfaringer og interesser bliver omdrejningspunktet på forældremødet.

"Det er vigtigt, at skolen og forældrene arbejder sammen om at sikre et godt online-liv for børnene. Det er et fælles ansvar."

- Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Aktiviteterne er bygget op over interviewfilm med eksperter som oplæg til debat, dilemmaer til drøftelse og refleksion samt aktive øvelser, hvor forældrene skal forholde sig til egne og deres børns digitale vaner og brug. Der er både aktiviteter til forældremødet uden børn og forældremødet med børn. Materialet indeholder i alt 20 aktiviteter, og de kan gennemføres på 10-25 minutter.

Anne Mette Thorhauge, der er formand for Medierådet for Børn og Unge, siger:

"Det er vigtigt, at skolen og forældrene arbejder sammen om at sikre et godt online-liv for børnene. Det er et fælles ansvar, og opgaven skal løftes i fællesskab. Vi håber, at lærerne og andre fagprofessionelle vil tage det nye materiale – med masser af involverende aktiviteter – til sig for at sætte børnenes digitale dannelse på forældremødets dagsorden og for at styrke samtalen om dette vigtige emne."

Om Medierådet for Børn og Unge

Medierådet for Børn og Unge står bag en lang række materialer og initiativer med fokus på digital dannelse. Det er delt op i fire temaer: 'Samvær og trivsel', 'Sociale medier', 'Spil' og 'Sikkerhed og privatliv'.

Bag materialet står Sikker Internet Center Danmark, der består af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, i samarbejde med partnere fra centerets Industrinetværk: Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia. Projektet er støttet af EU Connecting Europe-faciliteten.

Sikker Internet Center Danmark og Industrinetværket har tidligere udgivet forældreguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår …”  (2015 – og revideret i februar 2019), der er ude i et oplag på 45.000, mens online-versionen har haft over 40.000 læsere.

Om European Media Literacy Week

'Digital genial – Aktiviteter til forældremødet' lanceres i forbindelse med EU-Kommissionens ”European Media Literacy Week”, der finder sted den 18.-22. marts 2019. Initiativet sætter fokus på den samfundsmæssige betydning af digital dannelse.

For yderligere oplysninger kontakt

Anne Mette Thorhauge, formand
annemette@thorhauge.dk
Tlf.: 6127 2097

Diana Bjørn Milenkovic, projektleder
dianam@dfi.dk
Tlf.: 3374 3479