Børnepanel: Sæt internet på skoleskemaet

Politikerne blev udfordret og flere gange sat på plads af Medierådets Børnepanel, da internettets fremtid blev debatteret på konferencen Dansk Internet Governance Forum. "Internettet skal være frit, men vi vil uddannes til at bruge det rigtigt og sikkert" lød det fra børnepanelet.

Der var bred enighed om, at internettet skal være frit og tilgængeligt for alle, da Medierådets Børnepanel fik ordet på IT Universitetet torsdag den 26. august. Men fremtiden for internettet er fyldt med udfordringer, specielt for børn og unge i forhold til blandt andet at føle sig sikker på internettet.

Børnepanelet efterlyste større opmærksomhed om at uddanne de unge til at bruge internettet rigtigt og sikkert. "Man bør lave et fag i skolen, der hedder Internettet, så vi kan lære om facebook og copyrights osv.", sagde Amanda fra børnepanelet.

Fakta

Medierådet klassificerer film i Danmark og vejleder forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge. Herudover er Medierådet ”Awareness Centre” under EU’s Safer Internet Programme. Formålet er at forberede børn og unge på det digitale borgerskab med viden, kampagner, vejledning og undervisningsinitiativer målrettet skoler, forældre og børn. Medierådet arbejder i den forbindelse sammen med nationale stakeholders samt 27 andre videncentre i Europa via det internationale netværk Insafe (www.saferinternet.org).

Se mere her: www.medieraadet.dk

Digital dannelse i folkeskolen

IT-ordførerne fra de to regeringspartier i panelet var enige i, at internettet skal integreres i folkeskolen, men var ikke meget for at indføre et selvstændigt fag. IT-ordfører Michael Aastrup Jensen (V): "Vi vil ikke have regulering af internettet, men børn og unge skal uddannes. Vi mener ikke, at et selvstændigt fag er nødvendigt, men vi vil have IT integreret i alle fag."

Socialdemokratiske Yildiz Akdogan talte derimod for, at en fjerde grundtese i folkeskolen skal være undervisning i internettet. "På lige fod med at lære at læse, skrive og regne, skal vores børn og unge lære at bruge internettet i folkeskolen."

Morten Østergaard fra Radikale Venstre huskede på, at "man skal have lov til at være barn på internettet – være ung og naiv", og fortsatte, "digital dannelse må derfor være en central del af internettets fremtid".

En udfordring er samtidig uddannelse og efteruddannelse af lærerne, så de er rustet til at danne børn og unge digitalt i folkeskolen. Børnepanelet opfordrede politikkerne til at gøre noget ved det nu, og skaffe penge så den digitale dannelse i folkeskolen kan blive bedre.

Konklusionen på debatten var enighed om, at internettet skal være frit, og at digital dannelse er nødvendig for fremtidens internet – men hvordan og hvorledes disse udfordringer kan og skal løses, var der mange forskellige bud på. Og som Kristoffer fra Børnepanelet sagde det, "Vi skal have respekt for hinanden på internettet og der skal være plads til mangfoldighed".

Konferencen blev afholdt torsdag den 26. august på IT Universitetet, og var arrangeret af Videnskabsministeriet i samarbejde med DI/ITEK, Dansk Internet Forum, Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge. Paneldebatten blev arrangeret af Medierådet. Op til konferencen havde Medierådet offentliggjort sin rundspørge blandt 4000 13-16 årige om internettets fremtid. Læs mere om dette på http://www.youthigf.dk/.