Bred filmaftale i hus

Over 2 mia. kr. til film over de næste fire år, en større fleksibilitet i støttesystemet, større tilgængelighed for dokumentarfilm, støtte til digitalisering af alle landets biografer og flere penge til computerspil – det er de centrale punkter i den nye Filmaftale for 2011-2014, som regeringen i dag har indgået sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Kulturminister Per Stig Møller kommenterer filmaftalen i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet:

"Med den nye filmaftale giver vi dansk film ny luft samtidig med, at vi sikrer støtte til digitalisering af de danske biografer. Både de store og de små biografer vil modtage digitaliseringsstøtte, så vi bevarer en mangfoldig biografkultur og samtidig styrker udbredelsen af danske film. Produktionsstøtten til dansk film øges med i alt 100 mio. kr., som overføres fra licensmidlerne til Det Danske Filminstitut. Samtidig sættes filmstøtten for alvor fri ved at indføre den fleksibilitet i støttesystemet, som er blevet efterlyst af en samlet filmbranche. Computerspilområdet får også et væsentligt økonomisk løft, samtidig med at vi i perioden vil arbejde på at tiltrække yderligere kapital til spilindustrien."

På Det Danske Filminstitut siger administrerende direktør Henrik Bo Nielsen:

"Jeg er naturligvis stærkt tilfreds med, at ministeren og forligskredsen med den nye filmaftale så tydeligt signalerer et opgør med kassetænkning og detailstyring. Vi er rigtig glade for, at vi med den nye fleksibilitet kan sætte fokus på, hvad der kommer ud af pengene og ikke, hvordan der støttes. Den nye markedsordning, der afløser 60/40-ordningen, vil give nye muligheder for dansk film, og vi ser frem til, at vi med nye støttevilkår får skabt det udviklingsrum, alle har efterlyst. Det har været en lang proces siden de første 'Spørg og lyt'-workshops for mere end to år siden, og jeg er meget tilfreds med, at vi hele vejen igennem har kunnet have en så kvalificeret dialog og konstruktivt samspil med branchen."

De centrale punkter i filmaftalen 2011-2014 er:

Over 2 mia. kr. til film over de næste fire år
Den økonomiske ramme for filmstøtten fastholdes, og der overføres yderligere 100 mio. kr. til Det Danske Filminstitut fra licensmidlerne. Derved bliver den samlede filmstøtte i alt godt og vel 2,1 mia. kr. i aftaleperioden.

En større fleksibilitet i støttesystemet
Efter ønske fra en samlet filmbranche indføres en ny fleksibilitet mellem støtteordningerne, der vil gøre det muligt for Filminstituttet at støtte nye initiativer i takt med f.eks. den digitale udvikling og markedsudviklingen. Den såkaldte 60/40-ordning erstattes af en markedsordning til film med et betydeligt publikumspotentiale.

Større tilgængelighed for dokumentarfilm
Det Danske Filminstitut skal arbejde for større tilgængelighed for dokumentarfilm og støtte udvikling og produktion af dokumentarfilm for et bredere og yngre publikum.

Støtte til digitalisering af alle landets biografer
De mindre biografer og art cinemas vil kunne modtage engangsstøtte på 200.000 kr. pr. biograf eller modtage en digital distributionsstøtte ved fremvisning af danske film, som alle øvrige biografer vil kunne modtage.

Flere penge til udvikling af computerspil
Kulturministeriets støtte til udvikling af computerspil til børn og unge løftes fra 12 mio. kr. til 20 mio. kr. Kulturministeriet vil i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet undersøge, hvordan man kan tiltrække mere kapital til og optimere afsætningsmulighederne for spilproduktion.

Filmaftalen 2011-2014