Bred filmaftale på plads

FILMAFTALE. Flere film, en styrket økonomi, flere muligheder for talenter og en fordobling af støtten til computerspil – det er de centrale punkter i den nye Filmaftale for 2015-2018, som regeringen i dag har indgået med alle Folketingets partier.

Kulturminister Marianne Jelved har indgået aftale om fremtiden for dansk film med alle Folketingets partier.

Marianne Jelved kommenterer filmaftalen i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet:

Fakta

Flere spillefilm
Der skal produceres 82-104 spillefilm over fire år.
I nuværende aftale var det 60-75.
Det svarer fremover i gennemsnit til 20-26 film årligt, 5-7 film ekstra.

Lavbudgetfilm
Blandt ovennævnte spillefilm kan 12-24 lavbudgetfilm støttes over de fire år.
Det svarer fremover i gennemsnit til 3-6 lavbudgetfilm årligt ud af de 20-26 film.

Støtten til computerspil fordobles
Der skal anvendes 40 mio. kr. over fire år.
I nuværende aftale var det 20 mio. kr.
Det svarer fremover i gennemsnit til 10 mio. kr. årligt, 5 mio. kr. ekstra.

Øget støtte til talenter
Der skal anvendes minimum 128 mio. kr. over fire år på New Danish Screen.
I nuværende aftale var det 112 mio. kr.
Det svarer fremover i gennemsnit til 32 mio. kr. årligt, 4 mio. kr. ekstra.

"Jeg er glad for, at alle Folketingets partier er enige om, at dansk film fortsat skal levere kvalitet og gode fortællinger. Dansk film er presset på økonomien i øjeblikket, og derfor giver vi branchen en håndsrækning med 70 mio. kr. ekstra over de næste fire år. Samtidig sender vi et klart signal til branchen om, at de skal finde nye forretningsmodeller, der passer til den digitale udvikling."

Administrerende direktør Henrik Bo Nielsen fra Det Danske Filminstitut siger:

"Vi er rigtig glade for, at et samlet folketing endnu engang har bekræftet sin store opbakning til dansk film og til et fleksibelt støttesystem. Det er vigtigt med stabile rammer, hvis dansk films gode resultater skal fortsætte. Det er et afgørende signal, at forligskredsen med de to aftaler, Medieaftalen og Filmaftalen, anerkender dansk films økonomiske udfordringer og har valgt at lade staten gå forrest i løsningen med et substantielt økonomisk bidrag. Vi noterer os aftalekredsens tydelige signal til branchen om afsætningsmæssigt at gå nye veje. Personligt er jeg særlig glad for det markante løft til spilordningen, kulturminister Marianne Jelveds vægtning af ordet 'kvalitet' – også når det gælder de allerbredeste film – samt det skærpede fokus på film- og mediekundskab".

De centrale punkter i Filmaftalen 2015-2018:

Flere film

Der indføres en støtteordning for lavbudgetfilm, som betyder, at der fremover skal produceres 82 – 104 spillefilm. Med de nye lavbudgetfilm får både erfarne filmfolk og ny talenter mulighed for at prøve kræfter med andre måder at arbejde på. Der kan ydes støtte til 12 – 24 lavbudgetfilm,

Støtten til computerspil fordobles

Støtten til computerspil øges fra 20 til 40 mio. kr. i aftaleperioden. Det Danske Filminstitut opretter et spilkontor, som udover at fordele støttekronerne også skal være med til at opbygge et innovativt spilmiljø i Danmark. Det skal ske i samarbejde med blandt andet Animationsværkstedet i Viborg og DADIU.

Dansk films økonomi styrkes

Dansk filmproduktion tilføres i den kommende periode 2015 – 2018 70 mio. kr. Midlerne skal bruges til at bistå filmbranchen i omstillingen til det digitale salg af film.

Det er aftalekredsens klare forventning, at filmbranchen selv skaber nye forretningsmodeller for indtjening i aftaleperioden.
Den samlede økonomiske ramme for den filmpolitiske indsats 2015 – 2018 er 2252,2 mio. kr., svarende til 563 mio. kr. årligt. Det er et løft fra de nuværende 530 mio. kr. årligt.

Talenterne får flere muligheder

Filmtalenterne får med lavbudgetfilmene chancen for at prøve sig selv af i spillefilmsformatet. Samtidig videreføres New Danish Screen-ordningen, som skal give plads til udvikling inden for alle genrer, formater og platforme. Der skal anvendes minimum 128 mio. kr. på ordningen i aftaleperioden.

Den regionale talentudvikling skal styrkes gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder.

Børn og unges mediekundskab

Medierådet for Børn og Unge skal styrke deres arbejde med børn og unges mediekundskab.

Film i undervisningen

Det Danske Filminstitut skal etablere et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og læreruddannelserne om udvikling af nye undervisningstilbud på film- og medieområdet.

Filmaftalen 2015-2018 (PDF)