BUSTER som nordisk vært

BUSTER Københavns
Internationale Børnefilmfestival er blevet udpeget som vært for Det
Nordiske Børnefilmtræf fra 2003. Det er de skandinaviske filminstitutters
samarbejdsorgan, Scandinavian Films, som har valgt BUSTER for en foreløbig
treårig periode. Børnefilmtræffet har de seneste år ligget under Haugesund
Filmfestival i Norge.
Med udpegelsen af BUSTER
bliver festivalen den nordisk børne- og ungdomsfilmbranches årlige
træfpunkt, hvor der indgås produktionsaftaler, laves distributionsaftaler
og udveksles information, erfaringer og film. Der vil blive tilrettelagt
seminarer, som matcher børne- og ungdomsfilmbranchens behov.
BUSTERs festivalprogram
får en Nordisk sektion, hvor udvalget omfatter alle nordiske børne- og
ungdomsspillefilmproduktioner fra det forgangne år og et udvalg af kort-,
dokumentar- og animationsfilm for børn og unge.
Festivalleder Ane Skak
mener, at det er BUSTERs insisteren på at være både en festival for
børnepublikum og filmbranche, som nu bærer frugt. Det Nordiske Filmtræf
kommer til at fungere som en selvstændig men også velintegreret del af
festivalen, hvor hele publikummet får glæde af den nye nordiske sektion og
flere seminarer.
Nordisk Film og TV Fond,
Scandianvian Films, Det Svenske Filminstitut og Det Danske Filminstitut
danner det økonomiske fundament, og flere samarbejdspartnere er på vej.

For yderligere
oplysninger, kontakt:
BUSTERAne Skak, 3374
3545, anes@dfi.dk
Det Danske
FilminstitutLars Fiil-Jensen, 3374 3559, larsf@dfi.dk