Cinema On The Road – I Libanon

FILMKULTUR I MELLEMØSTEN. Den Danske Ambassade og Metropolis Art Cinema i Beirut begynder i samarbejde med Filminstituttet et nyt filmprojekt med fokus på filmvisninger og film literacy for børn og unge i Libanons biografer, skoler og flygtningelejre.

Film i Libanon

 

Der produceres i dag kun få børne- og ungdomsfilm i Mellemøsten. I Libanon er der dog stor interesse for, hvordan man kan styrke en filmkultur for børn og unge, og hvordan man kan arbejde med film som redskab i udviklings-, uddannelses- og fredsprocesser. Med filmprojektet Cinema on the Road skal der vises både danske og internationale film samt film fra regionen i biografer og offentlige skoler samt syriske og palæstinensiske flygtningelejre rundt omkring i landet. I forbindelse med visningerne skal deltagerne diskutere og analysere filmens tematik og form – altså en kunstnerisk refleksion over filmen, der bl.a. kan perspektiveres over på deres egen livssituation. Lokale formidlere vil fra august til december rejse rundt med filmene og afholde workshops. 

 

Filmkunsten kan være med til at skabe et rum for dialog for en generation, der oplever, at de er blevet berøvet deres identitet, privatliv og troen på en fremtid

"Partnerne er meget engagerede i at bruge filmmediet i arbejdet med børn og unge – både når det handler om at skabe dialog, global indsigt og medmenneskelig forståelse, om at styrke børnenes identitet og selvrealisering og om at styrke deres film- og medieforståelse. Mange hjælpeorganisationer og skoler bruger oplysningsfilm, men der er kun begrænset tradition for at anvende kort-, dokumentar- og spillefilm kombineret med dialog og diskussion i lejrene" fortæller specialkonsulent på DFI, Charlotte Giese.

Fakta

Regeringens Internationale Kulturpanel har bl.a. Mellemøsten og Børn & Unge som indsatsområder.

Cinema on the Road er støttet økonomisk af Kulturstyrelsen og Det Danske Institut i Damaskus. 

DFI har erfaring fra andre internationale filmprojekter i eksempelvis Palæstina, Syrien, Brasilien, Tanzania og Uganda.  

Der bor i dag over en million syriske flygtningen i Libanon og dertil kommer de mange palæstinensiske flygtninge.

Filmene bliver enten undertekstet, dubbet eller tolket live på arabisk. Tre danske kortfilm vil blive dubbet til arabisk: 

  • "Musen" af Pil Maria Gunnarsson, Cosmo Film, DK 2009
  • "Helium" af Anders Walter, M&M Productions, DK 2014
  • "Flammen og vattotten" af Niels Bisbo, Eye Candy Film, TSOMM Pictures
Projektet er et samarbejde og partnerskab mellem Den Danske Ambassade i Beirut, Metropolis Art Cinema og Det Danske Filminstitut.

Charlotte Giese har netop været i Beirut for at lægge sidste hånd på den strategiske planlægning af projektet og filmprogrammet, hvor hun også var med til at finde screening venues og underviste på en workshop om filmformidling og "den danske model".

Projektet er et samarbejde, hvor DFI bidrager med ekspertise på formidlingsområdet, mens Metropolis Art Cinema og workshopdeltagerne har indsigt i hhv. film, pædagogik, psykologi og bistandsarbejde  – og de fleste af dem er vant til at arbejde med sårbare børn og unge.

"Filmkunsten kan være med til at skabe et rum for dialog for en generation, der oplever, at de er blevet berøvet deres identitet, privatliv og troen på en fremtid. Den danske tradition med at producere film af høj kunstnerisk kvalitet, samtidig med at børn og unge får mulighed for at forstå og skabe film, er inspirerende i en libanesisk kontekst. Det er en model og en metode, som partnerne gerne vil vide mere om."

Cinema on the Road er en fortsættelse og udbygning af et tidligere projekt i ambassadens regi, som også var støttet af DFI. Samarbejdet med den libanesiske filminstitution Metropolis Art Cinema og andre sub-partnere skal sikre lokal forankring og ejerskab. Metropolis Art Cinema har i forvejen erfaring på området fra programmet "Tous au Cinéma" til private skoler. DFI bidrager med erfaringer fra Danmark og fra andre internationale filmprogrammer i eksempelvis Syrien, Palæstina, Brasilien, Tanzania og Uganda.

Med dette initiativ ønsker partnerne at skabe opmærksomhed og interesse for filmproduktion og filmkultur rettet mod den yngre generation, samt inspirere børn og unge til at udforske og forstå filmmediet. På længere sigt kan projektet udbredes til andre dele af Mellemøsten.

Den danske ambassadør i Libanon, Rolf Pereira Holmboe, siger om projektet:

"Film kan inspirere, bryde tabuer og skabe debat. Projektet er målrettet børn og unge, som til daglig ikke har adgang til en kritisk og lærerig oplevelse med filmmediet. Med dette initiativ ønsker vi gennem film at give børn og unge i libanesiske folkeskoler og flygtningelejre mulighed for at opdage og udforske en ny verden og dermed skabe interesse for film som udtryksform."

Cendrella Abu Gerges fra Metropolis Art Cinema siger om projektet:

"Metropolis Art Cinema har altid haft fokus på ungdomsgenerationen og været interesseret i et ambitiøst projekt målrettet børn og unge i hele Libanon. Derfor er vi meget glade for samarbejdet med Den Danske Ambassade i Beirut og Det Danske Filminstitut. Samarbejdet har vist os potentialet i at udvikle filmproduktion og –undervisning for børn og unge i denne del af verden og nødvendigheden i en langsigtet strategi for udvikling af en biografkultur for børn og unge. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra workshopdeltagerne, og vi glæder os til at fortsætte denne spændende rejse."

Cinema on the Road er støttet økonomisk af Kulturstyrelsen og Det Danske Institut i Damaskus.