Cinemateksvisninger og skolebio over hele landet

Pressemeddelelse12.08.2002
Cinematek i
Odense og ÅrhusCinemateksvisninger i Odense og Aarhus giver
fremover befolkningen i hele landet bedre mulighed for at se
filmklassikere.
Det Danske Filminstitut
har gennem mange år drevet cinematek i København, hvor over 100.000
mennesker hvert år møder op til forestillinger i Filminstituttets hus i
Gothersgade. Cinemateket tilbyder visninger af filmkunstens klassikere og
hovedværker for et bredt publikum, som ellers næppe ville have haft
mulighed for at se disse film, og der afholdes daglige gratis
forestillinger for børn og præsenteres kort- og dokumentarfilm fra
Filminstituttets samling.
Det Danske Filminstitut
har længe ønsket at kunne tilbyde et rigt cinemateksprogram i flere byer i
Danmark, derfor indleder Cinemateket nu et samarbejde med Odense og Aarhus
om egentlig cinemateksdrift. Dette samarbejde vil involvere biografen Øst
for Paradis i Aarhus og Café Biografen i Odense. Begge biograferne har en
lang tradition for samarbejde med Det Danske Filminstitut, blandt andet
gennem Filminstituttets Art Cinema-støtte.
Cinematekssamarbejdet i
Odense er afhængigt af et praktisk økonomisk samarbejde med kommunens
Kultur- og Socialforvaltning. Og i Aarhus er der drøftelser i gang med
bestyrelsen bag den nye Filmby Aarhus om et samarbejde. Afhængig af de
kommunale myndigheders deltagelse forventer Filminstituttet, at
cinemateksforevisningerne i begge byer vil kunne starte sidst på
året.
Kurser, skolebio
og formidlingSideløbende med de regionale cinemateksvisninger
øges indsatsen for specielt børn og unge i hele Danmark. Børn og unge skal
have bedre adgang til og flere oplevelser med film og levende
billeder - ikke bare i Københavnsområdet, men over hele Danmark og i et
tæt samarbejde med lokale kræfter.
Filmintituttes
skolebioordning - Med Skolen i Biografen - vil i løbet af året bringe
mindst 40.000 børn i biografen, foreløbig i Nordjyllands og Vestsjællands
amter. Med Skolen i Biografen kombinerer filmvisninger med undervisning i
filmmediet. På sigt forventes Med Skolen i Biografen etableret i alle
landets amter. Det vil ske i samarbejde med skolebiokonsulenter på de
lokale amtscentre. I Viborg, Ribe og Bornholms amt afvikles i 2002 Absolut
Skolebiofestivaler som inspiration og optakt til egentlige
skolebioordninger.
Filminstituttet udvider
dets kursusvirksomhed, og tilbyder i 2002 blandt andet 24 kurser under
titlen Store Filmdag for Lærere og 7 kurser kaldet Skolebibliotekarens
Filmdag. Kurserne finder sted landet over og arrangeres i samarbejde med
de lokale amtscentre for undervisning og skolebibliotekarernes
amtsforeninger.

I skrivende stund er der
endnu ikke indgået et filmforlig for de kommende fire år, så
Filminstituttets fremtidige aktiviteter planlægges naturligvis i tillid,
til at et nyt filmforlig vil give økonomisk mulighed for at realisere
planerne.
Cinemateket og dets
program er nærmere beskrevet på www.cinematek.dk.
Anders
GeertsenOmrådedirektør, Distribution og FormidlingDet Danske
Filminstitut
For yderligere
oplysninger, kontakt: Det Danske Filminstitut
Dan Nissen,
områdedirektør for Cinematek og Museum, 3374 3579, dann@dfi.dk Charlotte Giese, leder af
Center for Børne- og Ungdomsfilm, 3374 3516, charlotg@dfi.dk Anders Geertsen,
områdedirektør for Distribution og Formidling, 3374 3550, andersg@dfi.dk