Creative Europe sætter fokus på nye samarbejder, mangfoldighed og grøn omstilling

EUROPA. Grøn omstilling, publikumsudvikling, samarbejder med Øst- og Sydeuropa samt mangfoldighed og diversitet er nogle af hovedpunkterne i Creative Europes MEDIA-program for 2021-2027. Sådan lyder meldingen fra Ene Katrine Rasmussen, leder af det danske MEDIA-kontor.

EU's støtteprogram for kunst og kultur, Creative Europe, har netop offentliggjort de første calls for perioden 2021-2027, hvor der er tilført historisk høj støtte til sektoren. Det samlede budget for perioden lyder på omkring 18 milliarder kroner, hvilket er en stigning på hele syv milliarder i forhold til sidste program. Og det er penge, danske film, tv- og spilproducenter kan nyde godt af.

Ene Katrine Rasmussen, leder for MEDIA-afdelingen i det danske Creative Europe-kontor, fortæller, at danske producenter har været gode til at hente midler hjem til Danmark. I det forrige MEDIA-program var vi i top 10 over de mest støttede lande, hvor vi årligt modtog mellem 31 og 53 millioner kroner. Og det skal vi holde fast i, hvis Danmark skal bevare sin stærke internationale position, siger Rasmussen.

"Det er vigtigt, at dansk film fastholder de internationale samarbejder. En stor del af finansieringen i dansk film kommer fra udlandet, og her er EUs støttemidler helt centrale."

Ene Katrine Rasmussen, leder af Creative Europe Media Danmark.

Hvilke nye krav skal den danske film- og spilbranche være opmærksom på, når de søger støtte?

"De store linjer er, at man skal have grønne strategier, strategier for at styrke diversitet og mangfoldighed og desuden samarbejde på tværs af landegrænser – og særligt med lande, der har en såkaldt 'low audiovisual capacity'. Det er primært øst- og sydeuropæiske nationer, eksempelvis Tjekkiet, Estland, Rumænien og Portugal. Og så er der øget fokus på store produktioner fra store selskaber, særligt inden for tv-serier, i et forsøg på at følge med konkurrencen fra internationale aktører som Netflix."

Hvilke konsekvenser får de nye fokusområder om grøn omstilling og mangfoldighed for de danske ansøgere?

"Den danske branche skal have skærpet opmærksomhed på, hvordan de produktionelt vil arbejde med at styrke den grønne omstilling – det kan være i forhold til at måle CO2-aftrykket for deres filmproduktioner, eller ved at inddrage miljøeksperter i koordineringen af produktionen. Indholdsmæssigt er der intet krav om fokus på klima, men det vil bestemt ikke skade kvalitetsvurderingen af de enkelte projekter.

Desuden skal ansøgerne have en klar strategi for, hvordan de vil styrke mangfoldighed og diversitet, blandt andet i forhold til køn, etnicitet, alder, og handikap. Det kan være bag kameraet, men i særdeleshed også i den måde historierne fortælles på. Samtidig skal man ved alle ansøgnings-calls tænke over, hvordan man vil engagere sit publikum, og hvordan man vil fremme inklusion hos publikum, særligt i forhold til at nå børn og unge."

Hvad med kravene til samarbejder med specifikke lande?

"Man kommer ikke længere til at kunne modtage støtte til meget danske produktioner, hvor man kun trækker på de oplagte, faste samarbejdspartnere, eksempelvis fra de andre nordiske lande. 'Single project development', der tilgodeså nye og mindre selskaber, er blevet afskaffet til fordel for co-development, som indebærer, at man skal være mindst to samarbejdspartnere fra forskellige lande. Gerne lande af forskellig størrelse og forskellige sprog. Derfor vil jeg opfordre alle til at opsøge nye samarbejds- og finansieringspartnere. 

Samtidig vil det være fordelagtigt for de danske producenter at udvide deres netværk ved at være minor-koproducent på andre landes produktioner. Det kan man blandt andet søge som minor-partner gennem den såkaldte 'mini-slate', der fordrer samarbejder med førnævnte 'low capacity'-lande og som kun kan ansøges derfra."

Hvilke formater understøtter det nye program? 

"Særligt tv-serier er højt prioriteret med større støttebeløb. Men også her er der krav til, at de skal være af international karakter og gerne henvende sig til et ungt publikum. Samtidig ser EU også gerne, at man fornyer sine produktioner indholdsmæssigt med anderledes emner og miljøer. Spil er fortsat et stort fokusområde, men der kan først søges støtte i 2022. Der er også øgede muligheder for nye formater som VR og XR, som er inkluderet under stort set alle calls. 

Desuden er der fokus på nye teknologiske værktøjer, som kan hjælpe film- og spilbranchen med udfordringer, både i forhold til det grønne og det digitale paradigmeskift. Eksempelvis med udvikling af kunstig intelligens, big data og alternative forretningsmodeller som block chain. 

Der er også et cross sector call, som skal bygge bro mellem forskellige kulturformer – eksempelvis film, spil og museer – via fælles teknologiske og grønne løsninger. Det kunne være i forhold til forretningsmodeller, billetsalg eller lignende. 

Store dele af støtten går fortsat til distribution og omfavner blandt andet, at platformene har ændret sig til fordel for det digitale. Et call understøtter eksempelvis samarbejder mellem VOD-platforme."

Hvordan kan I hjælpe ansøgerne?

"Creative EU Danmark står altid til rådighed i forhold til sparring og vejledning. Vi vil rigtigt gerne læse deres ansøgninger igennem inden de første deadlines i slutningen af august og give konstruktiv feedback. Vi kan også hjælpe i forhold til udvikling af strategier f.eks. i forhold til det grønne fokus eller mangfoldighedsindsatsen. 

Informationsmøde

Den 21. juni er der informationsmøde om det nye MEDIA-program. Det foregår kl. 9-12 i ASTA-biografen i Cinemateket.

Tilmelding er nødvendig og skal ske inden d. 18. juni. Der er krav om coronapas.