Danmark og Australien indgår koproduktionsaftale

SAMARBEJDE. På filmfestivalen i Cannes lancerer Danmark og Australien en ny koproduktionsaftale på det audiovisuelle område, og allerede her har en flok udvalgte australske og danske producenter fået lejlighed til at føle hinanden på tænderne.

En ny koproduktionsaftale mellem Australien og Danmark er undervejs.  I november sidste år rejste en lille delegation fra Det Danske Filminstitut til Australien for at forhandle aftalen, hvis udkast nu er klar til administrativ og politisk beslutning i de to lande.

Formålet med det danske besøg i Australien var at opbygge relationer, forstå hinandens respektive støtteordninger og skabe rammerne for et forhåbentligt gensidigt frugtbart samarbejde, potentielt indenfor alle audiovisuelle medier: film, tv, dvd, internet and spil.

Fakta

Aftalen mellem Danmark og Australien sigter på:

At styrke samarbejdet mellem de to lande inden for det audiovisuelle område

At bane vejen for flere koproduktioner, som kan gavne den audiovisuelle industri i begge lande

At de to lande deler risikoen og omkostningerne ved produktionerne, som skal være af høj kvalitet

At danne grobund for kulturelle, kreative og økonomiske udvekslinger mellem de to lande

At bidrage til at styrke forholdet mellem de to lande

Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt med en sådan bilateral koproduktionsaftale? Marianne Moritzen, udviklingschef for spillefilm på DFI, forklarer:

"Vi gør det for at styrke relationen. Vi giver jo adgang til, at et andet land kan komme og drage fordel af det danske støttesystem. Historisk set har vi været forsigtige med det. Vi er jo et lille land med beskedne støttemidler, som vi har villet beskytte. Derfor har vi været tilbageholdende med den type gensidigt forpligtende aftaler."

"Det fine ved samarbejdet med Australien og denne aftale er imidlertid, at deres motiver, ligesom vores, ikke primært er økonomiske. Vi har en fælles interesse i at skabe indhold af høj kvalitet inden for det audiovisuelle område. Aftalen vil give os et bedre udgangspunkt for at forene begge landes filmtalenter og knowhow. Alt i alt er det en aftale, der kan være til glæde og inspiration for begge parter."

Filminstituttet forventer, at aftalen formelt falder på plads efter sommerferien. Den skal gælde i foreløbig 5 år.