Dansk dokumentar-fremstød i Kina

KULTURFREMSTØD. Danske film og filmfolk vil i de kommende ni måneder være at finde på festivaler og filmevents i Kina som en del af det hidtil største danske kulturfremstød i landet i midten.

Dansk dokumentarfilm har i de seneste år oplevet en øget interesse fra kinesisk side, så det er ikke overraskende, at det er netop dokumentaren, der er i fokus i første del af det filmiske fremstød.

I løbet af november vil der være danske dokumentarfilm i Beijing, Shanghai og Guangzhou, og i december vil danske dokumentarister udveksle viden og erfaringer med deres kinesiske kolleger, når CPH:DOX afholder workshop, forelæsninger og filmvisninger i Beijing.

Steffen Andersen-Møller, områdedirektør for Publikum og Formidling, fortæller: "Dansk dokumentarfilm rejser over hele verden, og et væsentligt element i den samlede kultursatsning er dels at give kineserne mulighed for at opleve de danske dokumentarfilm og synliggøre dansk film generelt, dels at skabe nye samarbejder og netværker mellem danske og kinesiske filmfolk. Danske film er allerede til stede på de vigtigste kinesiske filmfestivaler, og med det særlige kulturfokus er der nu mulighed for at forankre og udbygge samarbejdet med Kina."  

Kulturminister Marianne Jelved vil fra den 23. til 30. oktober være i Kina for at deltage i kultursatsningen. Fremstødet strækker sig frem til juli 2015.  

Baggrund for et styrket dansk-kinesisk kultursamarbejde

Kulturudvekslingen mellem Danmark og Kina forstærkes i efteråret 2014 med en særlig kultursatsning, der involverer en række toneangivende kulturaktører i begge lande.

Indsatsen strækker sig fra september 2014 til juli 2015.

I løbet af de 10 måneder vil danske og kinesiske institutioner i samarbejde præsentere et massivt og ambitiøst kulturprogram.

Satsningen udmønter sig bl.a. i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur og kunsthåndværk samt særlige tiltag med fokus på børn og unge.

www.culturedenmark.com

Logo til kultursatsning i Kina. Læs mere på http://www.culturedenmark.com/en