Dansk film – en styrkeposition for global markedsføring

Danmark har manifesteret sig som en toneangivende filmnation på den globale filmscene. Hvordan udnytter vi og udvikler vi bedst den styrkeposition? Det spørgsmål er forsøgt besvaret af et udvalg under Kulturministeriet, der i dag offentliggør deres rapport.

Kulturministerens udvalg om dansk films eksportpotentiale offentliggør i dag rapporten "Dansk film. En styrkeposition for den globale markedsføring af Danmark". Rapporten er sendt til Folketingets kulturpolitiske ordførere og vil indgå i det forberedende arbejde frem mod næste filmaftale 2011-2014.

Rapporten peger på, at Danmark gennem en målrettet og vedholdende satsning har fået etableret dansk film som et internationalt brand. Dansk film indgår med styrke i de kunst- og kulturaktiviteter, der samlet set manifesterer Danmark som aktiv og levende kulturnation i forhold til udlandet.

Anbefalinger

Udvalgets rapport præsenterer en række anbefalinger for eksporten og kulturspredningen af dansk film i udlandet, herunder blandt andet:

 • Vi bør intensivere samspillet med erhvervspolitiske tiltag med henblik på at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktionssamarbejde. Der peges på muligheden for markedsførings- og distributionsstøtte, der kan understøtte salget af dansk film i udlandet samt muligheden for at understøtte tiltrækningen af privat kapital til større internationale koproduktioner.
 • Filminstituttet bør i samarbejde med branchens aktører styrke Filminstituttets festivalstrategi, så den i endnu højere udstrækning fokuserer på de film og de festivaler, der giver den bedste eksponering af dansk film – såvel kulturelt som salgsmæssigt.
 • Filminstituttet undersøger muligheden for at etablere et nyt internationalt kontor. Det nye videns- og kompetencecenter vil, sammen med andre afdelinger i Filminstituttet, udvikle og gennemføre målrettede strategier for at understøtte koproduktionssamarbejdet m.h.t. finansiering og det videre distributions- og salgssamarbejde. Udvalget lægger vægt på, at etableringen sker i et tæt samarbejde med produktionsmiljøet, distributører og salgsagenter.
 • Filminstituttet bør i samarbejde med branchens aktører nedsætte en arbejdsgruppe og iværksætte pilotprojekter, der fokuserer på, hvordan vi kan optimere samspillet mellem den internationale festivallancering, biografdistribution og den digitale markedsføring og distribution til blandt andet video-on-demand.

Et godt afsæt for udvikling af brandkapitalen

Steffen Andersen-Møller, formand for udvalget, udtaler:
”Jeg er glad for, at den tidligere kulturminister Carina Christensen tog initiativ til at give hele feltet omkring lancering og distribution af dansk film i udlandet et serviceeftersyn. Vi har fået bekræftet, at dansk film står stærkt på den internationale scene. Vi har fået belyst fremtidens vigtigste udfordringer og har fået analyseret det internationale filmmarkeds muligheder og begrænsninger. Det samlede billede viser, at det er lykkedes Danmark at manifestere sig med en filmkunst, der trods de sproglige barrierer rammer sit publikum uden for landets grænser. Vi har opbygget et stærkt brand for dansk film i udlandet, og med rapporten har vi et godt afsæt for den fortsatte konsolidering og udvikling af brandkapitalen.”

Udvalgets medlemmer:

 • Steffen Andersen-Møller, områdedirektør Publikum & Formidling, Det Danske Filminstitut (formand)
 • Hanne Palmquist, direktør, Nordisk Film & TV Fond
 • Rikke Ennis, direktør, TrustNordisk
 • John Tønnes, direktør, Nordisk Film
 • Noemi Ferrer, international finansiering, Zentropa
 • Bo Ehrhardt, producent og medejer, Nimbus Film
 • Michael Fleischer, direktør, SF Film
 • Bengt Toll, vicedirektør og chef for Publikumsafdelingen, Det Svenske Filminstitut 
 • Jesper Strandgaard, professor, Copenhagen Business School

For yderligere oplysninger

Steffen Andersen-Møller
Områdedirektør for Publikum & Formidling, Det Danske Filminstitut
Telefon: 3374 3550
E-mail: sam@dfi.dk

Claus Hjorth
Chefkonsulent, Det Danske Filminstitut
Telefon: 3374 3526
E-mail: clausnh@dfi.dk