Dansk Film kan nu arbejde igen

19.12.2001
Kulturministeriet har i
dag meddelt, at Finansministeriet har givet Det Danske Filminstitut
generel dispensation fra regeringens udgiftsstop.
Dispensationen gælder
for Filminstituttets tilskudsområder som omfatter udviklings- og
produktionsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm samt lancerings- og
kopitilskud m.v.
Meddelelsen er blevet
modtaget med stor glæde og lettelse i produktionsmiljøet, og for
Filminstituttet betyder det, at den normale sagsbehandling kan
genoptages.
Henning CamreAdm.
direktør, Det Danske Filminstitut 19.12.2001