Danske forældre har tillid til børns Internetbrug

Pressemeddelelse21.02.2003
Danske forældre er
mindre bekymrede og mere positive over for deres børns Internetbrug end i
de andre nordiske lande. Det viser den første undersøgelse i EU's
SAFT-projekt - "Safety and Awareness For Tweens" - hvor Medierådet for
Børn og Unge er dansk partner og samarbejder med IT-Brancheforeningen.
Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende i Norden af forældres
holdninger til børns Internetbrug.
Formand for Medierådet
for Børn og Unge, Karsten Gynther, udtaler: "Danske forældre går ind for
færre regler og mindre kontrol. De er usikre på filtre, men mener derimod,
at vejen frem er undervisning og vejledning af forældre og
børn".
Ifølge forældrene bruger
danske børn Internettet markant mindre til skolearbejde end børnene i de
andre lande. Danske børn bruger mest Internettet til at surfe og spille
spil. Hvor forældrene i de andre lande bekymrer sig mest for Internettets
pornosider, er danske forældre mest bekymret for børnenes tidsforbrug på
Internettet.
En stor undersøgelse af
børn og unges Internetbrug vil blive præsenteret til
foråret.Resultaterne af forældreundersøgelsen vil blive sammenlignet
med en omfattende børneundersøgelse, som gennemføres i Danmark, Norge,
Sverige og Island. En tilsvarende undersøgelse vil senere blive gennemført
i Irland. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes informationskampagner,
der skal sikre tryg og sikker Internetbrug for børn og unge.
Det EU-støttede
SAFT-projektet gik i gang september 2002 og afsluttes medio 2004. I
projektet indgår syv centrale samarbejds-partnere i fem lande. De andre
partnere er Statens Filmtilsyn, MMI (Markeds- og Mediainstituttet) og
IKT-NORGE (alle Norge), Våldsskildringsrådet (Sverige), Heimili og Skoli
(Island) og The National Centre for Technology in Education
(Irland).
www.medieraadet.dk
For yderligere
oplysninger, kontakt:
Medierådet for Børn og
UngeSekretariatschef Susanne Boe, 3374 3475, sub@medieraadet.dk
IT-BrancheforeningenKommunikationschef Henrik Egede Rasmussen,
3395 0631, heg@itb.dk