Danskernes filmvaner 2012

FILMKULTUR. Danskerne ser i 2012 lidt flere film i biografen i forhold til 2004, mens der bliver set færre film derhjemme på dvd og blu-ray og via internet. Det fremgår af Kulturministeriets nye rapport "Danskernes kulturvaner 2012". De unge har taget film-sening på nettet til sig, og flere børn kommer i biografen og oftere.

Kulturministeriet udgav mandag den 5. november rapporten "Danskernes kulturvaner 2012", som følger op på en række tidligere tilsvarende rapporter. Den seneste blev udgivet i 2004.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

"Undersøgelsen viser, at digitaliseringen kører i højeste gear, og at vores medievaner ændrer sig hastigt, så vi nyder kultur i flere og flere forskellige sammenhænge og på flere og flere forskellige måder. Udviklingen af nye, digitale medier har siden 2004 grundlæggende ændret den måde, vi forbruger – og udbyder – kultur på. Også kulturen har måttet åbne sig op og lytte til brugernes krav om øget kvalitet, tilgængelighed og inddragelse."

Direktør for Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen siger:

"Det er spændende læsning, som vi glæder os til at diskutere. Umiddelbart glæder man sig mest over de positive tal, som f.eks. de pæne biografsbesøgstal, og det at rigtig mange danskere har givet udtryk for, at de er tilfredse med det offentlige tilskud til film. Vi skal dog især bruge tid på de udfordringer, der blotlægges, så som nydanskernes alt for lave forbrug af dansk film eller de ret små tal for deltagelse i festivaler og events."

Rapporten er blevet til på grundlag af en stor spørgeskemaundersøgelse foretaget i dette forår. Nedenfor følger en række af de markante tal på filmområdet.

Danskerne ser i 2012 lidt flere film i biografen

Andelen af danskere, der går i biografen, er uændret i forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2004, til gengæld besøger biografgængerne oftere biografen.

• I 2012 har 66 % af befolkningen været i biografen inden for det seneste år. Til sammenligning var det tilsvarendende 66 % i 2004, hvor det var steget fra 59 % i 1998 og 51 % i 1993.

• I 2012 har 56 % været i biografen tre gange eller mere inden for det seneste år. Tallet er steget fra 46 % i 2004.

"Superbrugerne" skal især findes blandt den yngre del af befolkningen, hvor 70 % af de 15-19-årige har været i biografen tre gange eller mere inden for det seneste år. For de 20-29-årige er tallet 62 %.

Danskerne set færre film derhjemme på dvd og blu-ray og via internet

• 22 % af danskerne ser dagligt eller ugentligt film derhjemme på dvd og blu-ray eller via internettet mod 30 % i 2004. Forbruget af film på tv-kanalerne fremgår ikke af rapporten.

• 66 % af befolkningen benytter generelt dvd eller blu-ray til at se film, mens 20 % ser film via internettet i form af download og streaming. Blandt de 20-29-årige er den andel langt højere, idet 56 % ser film via internettet.

Festivaler tiltrækker unge

• 4 % af befolkningen har deltaget i festivaler eller events på filmområdet inden for det seneste år. 8 % i aldersgrupperne 15-39 år har deltaget.

Nydanskerne går ofte i biografen og ser flere film hjemme

Som noget nyt er der i år foretaget en selvstændig dataindsamling blandt voksne nydanskere. Denne gruppe går stort set lige så ofte i biografen, som den danske befolkning som helhed. I denne gruppe ser en større andel ofte film i hjemmet på dvd og blu-ray eller via internettet, end det er tilfældet i den samlede befolkning. Nydanskerne ser lidt flere amerikanske film og, hvad der næppe kan undre, langt oftere film fra andre oprindelseslande.

• Andelen af nydanskere, der har været i biografen inden for det seneste år, er 63 %. Det svarer næsten til tallet for den samlede befolkning, hvor 66 % havde været i biografen.

• Andelen af nydanskere, der ser film dagligt eller ugentligt derhjemme, er 41 %. I den samlede befolkning er det 22 %. Forskellen kan dog i vid udstrækning henføres til demografiske forskelle mellem populationerne, især det forhold at gruppen af nydanskere som helhed har en yngre aldersprofil end den samlede befolkning.

• 40 % af nydanskerne ser danske film. Det tilsvarende tal for den samlede befolkning er 82 %.

Børnene har ændret vaner

Blandt børn har forbruget af film ændret mønster, så de 7-14-årige ikke ser film hjemme så hyppigt, som det var tilfældet i 2004. Lidt flere af børnene går til gengæld i biografen.

• 90 % har været i biografen inden for det seneste år. Det er en stigning sammenlignet med 2004, hvor andelen var 85 %.

• 58 % af børnene har været i biografen tre gange eller mere inden for det seneste år.

Som noget nyt er det undersøgt, hvor mange af børnene, der selv laver eller arbejder med film eller video – både privat og i skolen – og her er hele 11 % aktive. Det er især de ældste børn på 13-14 år.

Læs mere og kig nærmere på tallene: Danskernes kulturvaner 2012