De nordiske biografmarkeder

MARKEDER. Islændinge går mest i biografen, viser en ny analyse af de nordiske og baltiske biografmarkeder. Litauen er det land, hvor man skal lede længst mellem biografsalene.

Rapporten "Cinemagoing Scandinavia" af Dodona Research viser, at Danmark ligger midt i feltet både i forhold til, hvor meget vi går i biografen, og hvor mange sale vi har i forhold til befolkningens størrelse.

Islændingene går i gennemsnit i biografen 4,7 gange om året mod 2,2 i Danmark. Til sammenligning går lettere og litauere i biografen mindre end én gang om året.

Biografbesøg

biografbesøg

 

Vores nordatlantiske fætterfolk har også klart flest sale sammenlignet med befolkningens størrelse. For hver 7.700 indbygger har de en biografsal. I Danmark er vi dobbelt så mange per biografsal. I Letland og Litauen er de over 34.000 personer per sal.

Indbygger per sal

salebefolkning

 

Dodona Research har i undersøgelsen analyseret de otte landes biografmarkeder på kryds og tværs og blandt andet lavet fremskrivninger frem til 2016.

Raporten kan købes af Dodona Research

Tags: tal og fakta