Den ambitiøse danske filmmodel er truet

RAPPORT. Ny rapport fra Deloitte Consulting peger på væsentlige udfordringer for dansk spillefilmproduktion. Indtægterne er faldet drastisk gennem de sidste 10 år, og producenternes privatinvestering forrentes ikke. Producenterne opretholder deres virksomhedsøkonomi på et indtil videre stabilt niveau ved at udvikle nye forretningsområder.

Producentforeningen og Det Danske Filminstitut (DFI) har bedt Deloitte undersøge sundhedstilstanden i dansk spillefilmproduktion. Deloitte konkluderer, at den er kritisk. Det er især bekymrende, at indtægterne i en årrække har været faldende på grund af nedgang i dvd-salget og den fysiske udlejning. Fra 2004 til 2011 er producenternes indtægter i forhold til produktionsomsætningen faldet fra 23 øre til 10 øre pr. produktionskrone. Producenterne går i stigende omfang efter at sikre økonomien allerede i finansieringen, og det påvirker risikovilligheden og dermed mangfoldigheden i dansk film.

Deloitte har fundet tegn på, at producenter presses til at afgive fremtidige rettigheder til filmene for at sikre en finansiering her og nu. Når indtægterne er vigende, bliver det endnu vigtigere at få projekterne finansieret up front. Ved at frasælge rettigheder i finansieringsfasen giver produktionsselskaberne afkald på de indtægter, der trods alt kunne opnås.

Nogle produktionsselskaber er allerede i gang med at tilpasse forretningsmodellerne, så indtjeningen kan forbedres. Dels er der en tendens til, at selskaberne skærer ned på omkostningerne, dels satser produktionsselskaberne på andre forretningsområder – fx postproduktion, distribution eller tv-fiktion.

Analysen viser også, at der indtil videre produceres et stabilt antal spillefilm med støtte fra DFI, men den samlede årlige produktionsøkonomi er faldet med foreløbig 15 % over en 10-årig periode. Det skyldes lidt lavere gennemsnitlige filmbudgetter, blandt andet fordi der produceres færre dyre film og flere film støttet via markedsordningen, der oftest er målrettet det danske marked.

Samtidig falder producenternes filmindtægter fra biograf, video/dvd, betalings-tv og digital distribution. For film støttet via DFI's markedsordning er producenternes indtægter gennemsnitligt faldet med 40 % i perioden fra 2004 til 2011. For de mere kunstnerisk orienterede film støttet via konsulentordningen er indtægtsfaldet i samme periode på 60 %. Lavere indtægter betyder en dårligere forrentning, og producentens investering i den enkelte film tjener sig i mange tilfælde ikke hjem.
 
Samlet set peger Deloitte-rapporten på, at den danske models balance mellem privat investering og offentlig filmstøtte fra DFI, DR og TV 2 er truet på grund af det faldende indtægtsgrundlag.

"Vi må konstatere, at selvom vores medlemmer gør sig umage for at lave film af høj kvalitet, og dansk film har stor gennemslagskraft på de danske og udenlandske filmmarkeder, så kan festen ikke blive ved," udtaler Klaus Hansen, der er direktør i Producentforeningen – og fortsætter: "Flere produktionsselskaber har investeret i at etablere nye forretningsområder, og det er selvfølgelig et sundhedstegn. Men dansk spillefilmproduktion har brug for en saltvandsindsprøjtning, hvis vi vil fastholde kvaliteten og mangfoldigheden. Kun derved kan vi opretholde den store markedsandel i biograferne og samtidig skabe vækst på de nye digitale platforme."

Claus Ladegaard, områdedirektør for Produktion & Udvikling på DFI, udtaler: "Hvis vi vil fastholde det høje ambitionsniveau, som hidtil har kendetegnet dansk filmpolitik, er der behov for, at vi går nye veje. Vi har netop afsluttet arbejdet i Filmpolitisk Forum, der blev nedsat af Kulturministeriet med det formål at undersøge de digitale udfordringer og muligheder for dansk film. Her har filmbranchen og de nye digitale markedsaktører udpeget sigtelinjerne for udviklingen af dansk film. Det er givet, at hvis dansk film skal genfinde sit momentum, skal vi være langt bedre til at finde det danske publikum på de digitale platforme og til at udnytte de nye distributionsmuligheder."

Læs rapporten: "Sundhedstilstanden i dansk spillefilms-produktion"

For yderligere oplysninger

Klaus Hansen, direktør for Producentforeningen, tlf. 3386 2880
Claus Ladegaard, områdedirektør for Produktion & Udvikling, Det Danske Filminstitut, tlf. 4032 6212