Den danske kulturarv skal digitaliseres

Bare en pige

Flere tusinder filmruller ligger og samler støv på arkiverne langt væk fra offentligheden. Nu opfordrer et arbejdsudvalg politikerne til at gøre disse og andre store dele af den danske kulturarv tilgængelig på internettet.

Fakta - kulturarv på nettet

/ Hent selve rapporten hos Kulturministeriet

/ KulturPerler.kb.dk: På Det Kongelige Biblioteks nye digitale tjeneste kan forskere, studerende og andre interesserede finde udvalgte værker fra den danske kulturskat. Det Danske Filminstitut har bidraget med en række smagsprøver på instituttets store samling. Hovedvægten er lagt på de første 30 år af filmens historie.

/ Europeana.eu: Foreløbig 2 millioner europæiske værker er tilgængelige fra EU