Det Danske Filmstudie udbydes til salg

Pressemeddelelse23. april 2004
Kulturministeriet
har besluttet, at Det Danske Filmstudie skal udbydes til salg.
Beslutningen blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 21. april
2004. Det Danske Filmstudie er beliggende i Kgs. Lyngby nord for
København.
Formålet med
udbuddet er at afprøve muligheden for at videreføre virksomheden på et nyt
forretningsmæssigt grundlag og dermed bevare et filmproduktionsmiljø i
Lyngby. Det er derfor kun virksomheder, der har aktiviteter inden for
filmproduktion, der kan komme i betragtning som købere. Gennem salget vil
staten ophøre med at være økonomisk involveret i studiets ejendomsforhold
og drift.
I 1972 blev
ASA-studierne erhvervet af staten med henblik på en fortsættelse af
filmproduktionsaktiviteterne. Bygninger og grund blev af staten stillet
vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution "Det Danske
Filmstudie". Driften af filmstudiet har siden 1997 været
underskudsgivende. Underskuddet har hidtil været dækket af staten via Det
Danske Filminstitut.
Ved udvælgelsen af
ansøgere, der ønsker at komme i betragtning som tilbudsgivere, vil
Kulturministeriet blandt andet lægge vægt på ansøgernes finansielle
formåen og deres intentioner med virksomheden. I juli-august vil de
udvalgte tilbudsgivere have lejlighed til at gennemgå
informationsmateriale om ejendommen og virksomheden. Forhandlingsfasen
ventes gennemført i det tidlige efterår. Det endelige salg af Det Danske
Filmstudie forventes forelagt til Folketingets Finansudvalgs godkendelse
senere på efteråret. Udbudsannonce, fakta
og aktstykket om Det Danske Filmstudie kan findes på Kulturministeriets
websted:
www.kum.dk/sw11793.asp
.
Yderligere
oplysninger:KulturministerietAfdelingschef Steen Kyed, 33 92 98
21Specialkonsulent Claus Hjorth, 33 92 35 34