Det levende billedes grammatik

NY BOG. Billedet er på vej til at blive lige så vigtigt som det skrevne ord for undervisningen i skolerne. "Læring med levende billeder" giver lærerne redskaber til at anvende medierne i undervisningen.

Brugen af film i skolen er i markant vækst, og det er derfor vigtigt at eleverne lærer at forholde sig til de levende billeder. Antologien "Læring med levende billeder" præsenterer en række forskellige tilgange og teorier til arbejdet med levende billeder i undervisningen.

"Film skal ligesom litteratur indgå i undervisningsplanerne på skolerne, og elever, der lever i en verden domineret af billeder, skal fra grundskolen lære de levende billeders grammatik på samme måde, som de undervises i det skrevne ords grammatik" konstaterer José Manuel Barroso, formand for EU-Kommissionen, i en opfordring til medlemsstaterne i Den Europæiske Union.

"Læring med levende billeder" giver underviserne anvisninger til, hvordan film kan indgå i den pædagogiske praksis.

En kombination af teori og praksis

Antologien kombinerer analytiske og teoretiske perspektiver med praktiske erfaringer. Den giver en bred introduktion til sproglige, æstetiske og teknologiske aspekter, og den redegør for mediernes betydning i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv.

Bogen kan bruges i undervisningen inden for mediepædagogik og medieanalyse samt beslægtede fag på videregående uddannelser.

"Læring med levende billeder" er redigeret af Hans-Christian Christiansen, Gitte Rose, Martin Brandt-Pedersen, Ole Christensen og Henrik Poulsen. AVU-medier har taget initiativ til bogen, der indeholder bidrag fra bl.a. Det Danske Filminstitut, Center for Undervisningsmidler, Station Next, Professionshøjskolen UCC, Københavns Universitet og Animationsværkstedet. 

Bogen udkom på forlaget Samfundslitteratur.

Se mere og bestil bogen på www.samfundslitteratur.dk.