Det perfekt integrerede menneske

Fenar Ahmads debatterende dokumentarfilm "Den perfekte muslim" har premiere torsdag den 4. juni i Cinemateket. Lars Movin mødte og oplevede instruktøren ved et seminar i Ebeltoft, mens filmen stadig var i produktion.

Integration er en varm kartoffel i den aktuelle politiske debat i Danmark. Men hvordan laver man en dokumentarfilm om et så forholdsvis abstrakt emne? Med projektet "Den perfekte muslim" kommer instruktør Fenar Ahmad og idemand og hovedperson Nikolaj Lang Jensen med et bud, som – ganske atypisk for den dokumentariske genre – blandt andet trækker på redskaber og metoder fra reklamebranchen

Hvad kan man som indvandrer gøre for ikke at være en trussel mod nationens sammenhængskraft?

Inden Fenar Ahmad – den ene af de to instruktører bag projektet "Den perfekte muslim" – gik på podiet i Ebeltoft for at tale om sin film, blev der omdelt et spørgeskema om indvandring og integration, som deltagerne blev bedt om straks at udfylde. Øverst på de udleverede ark stod "Dansk Center for Integrationsanalyse", hvilket – for den vakse iagttager – gav en forklaring på det skilt med logoet "DCIA", som forud for seancen var klistret op på fronten af talerstolen.

I det hele taget herskede der en aura omkring fremlæggelsen, som betød, at man snarere følte sig hensat til erhvervslivets eller de politiske sfærers nålestribede miljøer end til noget så langhåret som et seminar for vildt fortalte dokumentarfilm. Og tonen i Ahmads indledende bemærkninger om sammenhængskraften i det danske samfund accentuerede denne fornemmelse yderligere:

"Vi har i dag næsten en halv million indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark," sagde han. "Heraf er cirka 180.000 muslimer, som er kommet hertil i en ganske kort periode, historisk set. Alle er enige om, at integration er nødvendig for at undgå en katastrofe, men desværre hersker der dyb uenighed om, hvad integration egentlig betyder. Manglen på klarhed skaber forvirring, polarisering og forstærker integrationskonflikten."

Og Ahmad fortsatte:

"For at løse problemet har vi besluttet os for videnskabeligt at undersøge, hvad integration betyder. Målet er at definere parametrene for perfekt integration. Ligesom vi har standardmeteren i Paris, vil vi opstille en slags standard for integration, som bygger på, hvad danskerne mener, og ikke hvad politikere og meningsdannere mener. Hvad kan man som indvandrer gøre for ikke at være en trussel mod nationens sammenhængskraft? Og hvornår er man tilstrækkeligt integreret i Danmark? Når vi har undersøgt dét, vil vi formidle resultatat til danskerne og indvandrerne. Ved at give alle parter kendskab til den fælles målestok vil vi afslutte konflikten én gang for alle."

Hensigten med den nøje iscenesatte præsentation var – ifølge Ahmad – at skabe et rum omkring selve filmen, som gjorde de tilstedeværende i Ebeltoft til deltagere i projektet snarere end blot tilskuere. Der er med andre ord tale om et debatorienteret dokumentarisk projekt, hvor der inddrages strategier, som rækker ud over selve den filmiske fortælling. En aktivistisk film, som gerne vil aktivere. Men – skal det vise sig – også en meget personlig film, der til dels tager afsæt i Ahmads egen historie som indvandrer i Danmark.

Fenar Ahmad blev født i Tjekkoslovakiet i 1981. Hans forældre var flygtet fra Irak, og i 1986 rykkede familien videre til Danmark, hvor de blev sluset ind via Sandholmlejren. Efter et ophold i USA i de sene teenage-år blev Ahmad interesseret i kunst og fotografi, og tilbage i Danmark begyndte han at arbejde med levende billeder. I 2007 modtog hans Filmværksteds-producerede dokumentar "Nice To Meet You" om asylsøgernes forhold i Avnstrup-centret Salaam DK Prisen. Herefter kom han i kontakt med produktionsselskabet Final Cut, hvor produceren Signe Byrge Sørensen koblede ham sammen med Nikolaj Lang Jensen, som har en baggrund i reklamebranchen.

Under udviklingen af projektet har Nikolaj Lang Jensen været ansvarlig for kontakten til analyseinstituttet Catinét, som har fået til opgave at ringe til 1000 danskere for at spørge, hvad danskhed betyder, hvad indvandrere kan gøre for at passe bedre ind, og hvad det er, der gør, at de ikke passer ind. Herudover har han talt med eksperter og fokusgrupper for på den måde at belyse problematikken yderligere og derigennem komme med nogle konkrete bud på at hjælpe indvandrere med at integrere sig. I filmen følges hele denne proces – herunder de indledende forhandlinger med Catinét om overhovedet at vove sig ind i et projekt af denne karakter. Det er ét spor.

Et andet spor er Fenar Ahmads personlige historie

"Parallelt med at Nikolaj har taget sig af alt det videnskabelige i filmen, har jeg foretaget min egen undersøgelse af, hvordan jeg selv er blevet en perfekt muslim og er kommet til at passe perfekt ind i samfundet. De to spor fletter sig så ind og ud af hinanden. Nikolaj, der kommer fra en mere businessagtig baggrund, bliver frustreret af begge sider – både af Dansk Folkeparti og af muslimerne – og dér står jeg lidt midt imellem, og det er den nysgerrighed, vi prøver at lave en film om."

Fornemmer man en lettere ironisk tone i Ahmads ord, er det ikke ganske uden grund. Ahmad lagde i sit oplæg ikke skjul på, at alene tanken om at skulle lave en film om integration havde givet ham en kvalm fornemmelse. Men undervejs var det begyndt at gå op for ham, at der måske var andre, der kunne have glæde af hans personlige erfaringer – hans succeshistorie – og fra at være et ironisk kunstprojekt havde filmen i stadig højere grad antaget karakter af en seriøs mission.

"Jeg havde da ikke noget imod, hvis filmen kunne føre til, at nogle flere muslimer blev lusket ind i alle mulige sociale og kulturelle arrangementer som det hér," sagde Ahmad – og udløste latter hos de fremmødte filmfolk i Ebeltoft. "Hvis man tænker over det, er der rigtig mange til stede i dag, som laver film om indvandrere, men der sidder ikke en eneste indvandrer i salen. Jeg er den eneste perker herinde. Så i stedet for bare at gøre det til en vittighed fandt vi ud af, at det kunne være interessant at se, hvad der kunne ske, hvis man tog det alvorligt, at man gerne ville hjælpe. Og faktisk har vi kunnet mærke, at projektet bare blev bedre og bedre, jo færre vittigheder vi proppede ind i det."

De sidste bemærkninger fik én fra salen til at spørge, om de to instruktører virkelig mente det alvorligt, at man skulle være perfekt for at være muslim i Danmark. Hvortil Ahmad svarede:

"Selvfølgelig er det ikke sådan, at jeg mener, at man nødvendigvis skal være perfekt. Men vi vil gerne rejse spørgsmålet. Og så kan jeg konstatere, at jeg rent faktisk har taget nogle skridt, som har gjort tilværelsen lettere for mig i Danmark. Og de erfaringer vil jeg gerne dele med andre."

"Den perfekte muslim" er produceret af Final Cut Productions med støtte fra New Danish Screen.

Mød instruktøren og indbudte gæster i Cinemateket til debat ved premieren på "Den perfekte muslim" torsdag den 4. juni kl. 19.15. Billetter kan bestilles på tlf. 3374 3412 eller www.cinemateket.dk.

[Foto: Morten Revsgaard Frederiksen]