DFI styrker det internationale samarbejde

KOPRODUKTIONER. Det Danske Filminstitut opretter en ny enhed, der skal styrke internationalt samarbejde i forhold til koproduktioner.

De stærke kunstneriske resultater, som dansk film har opnået de seneste år, har været inspireret af samarbejder med andre landes kunstnere og produktionsmiljøer. Det er ud fra den erkendelse, at Filminstituttet nu opretter en ny enhed, der skal styrke, koordinere og fokusere indsatsen.

"Vi vil gerne lære noget. Og vi vil gerne lave nogle film, der er orienterede mod større markeder end det danske."

"Helt ærligt, så har vi haft en selvforståelse som i H.C. Andersens eventyr 'Hvad fatter gør, er altid det rigtige'," siger områdedirektør for Produktion og Udvikling på DFI, Claus Ladegaard.

"Altså noget med, at vi har verdens bedte filmlov og the Danish Way er den eneste rigtige måde: små budgetter, begrænsningens kunst, intime historier fra samtalekøkkenet – film, som især er rettet mod hjemmemarkedet. Sat på spidsen har vores holdning til udlandet været: vi har knækket nøden, vi ved, hvordan den skal skæres! Men det holder ikke. Vi skal til at indgå nogle ægte og ærlige internationale samarbejder. Vi vil gerne lære noget. Og vi vil gerne lave nogle film, der er orienteret mod større markeder end det danske."

Dansk film er allerede nu involveret i en række koproduktionssammenhænge. Desuden støtter Det Danske Filminstitut, blandt andet via sit festivalarbejde, danske filmskaberes ambitioner om at nå et internationalt publikum. Et tredje indsatsområde er kulturformidling og udveksling, hvor et aktuelt eksempel er Project Youth & Film Uganda, et initiativ, der kombinerer mobile biografer, filmfestivaler og master classes.

De samme tre spor vil være at finde i den fremtidige internationale strategi, en strategi der har som mål at styrke koordineringen mellem de tre dele: det nyoprettede internationale kontor på DFI, der skal rådgive om international udvikling, finansiering og koproduktion; DFI's festivalaktiviteter, der blandt andet skal styrke eksport og salg; og endelig kulturformidling og udveksling i bredere forstand. Indsamlingen af viden og den stærkere koordinering skal samlet løfte DFI's internationale indsats.

Desuden giver den nye Filmaftale 2011-2014 meget videre rammer for dansk films engagement i udlandet.

"Under forrige Filmaftale havde vi en begrænsning på antallet af film, vi måtte gå ind i som koproduktionspartnere. Med den nye aftale har vi både flere muligheder og flere penge. Vi kan nu støtte ikke-dansk-sprogede film ligeså vel som danske film, og det kan gøre os meget mere internationalt orienterede og give dansk film endnu mere luft under vingerne," siger Claus Ladegaard.

Læs stillingsopslaget til den internationale producer på dfi.dk.

Tags: cannes 2011