DFI udgiver Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING. 2014 bød på fornemme danske filmresultater. Desuden blev der indgået nye politiske aftaler, en Medieaftale og en Filmaftale for 2015-2018.

2014 bød på et fortsat højt billetsalg til danske film med over tre millioner billetter for fjerde år i træk. Danske film besatte fem pladser på årets top 10 over mest sete film, og danske film indtog igen en fremtrædende plads på de toneangivende festivaler og prisuddelinger. Blandt andet var hele tre danske film nomineret til en Oscar. 

Øget diversitet i talentmassen er en væsentlig forudsætning for en fortsat kvalitetsudvikling

På Filminstituttets streamingtjeneste Filmcentralen åbnede en ny sektion, hvor alle danskere har fri adgang til flere hundrede kort- og dokumentarfilm af høj kvalitet. Filminstituttet styrkede sin formidlingsindsats for børn og unge i hele landet, og med etableringen af et digitalt arkiv i 2014 er der forbedret adgang til den filmhistoriske arv. 

Mere end 100.000 besøgte Cinemateket i København, og den populære Open Air-visning i Kongens Have tiltrak omkring 9000 mennesker. 

Der har i årets løb været fokus på øget etnisk mangfoldighed i dansk film. Filminstituttet har i samarbejde med branchen igangsat en række initiativer, så dansk film kan udvikles og beriges af den kulturelle diversitet, der findes i befolkningen. Filminstituttet forventer i årene fremover at øge fokus på køn og social rekruttering. Det er Filminstituttets opfattelse, at der er bred opbakning i branchen til det synspunkt, at øget diversitet i talentmassen er en væsentlig forudsætning for en fortsat kvalitetsudvikling. 

I 2014 afsluttede Filminstituttet den fireårig Filmaftale for perioden 2011-2014 med en høj grad af målopfyldelse. 

Nye aftaler

2014 bød på en ny Filmaftale og en ny Medieaftale, der tilsammen sætter rammerne for branchens fortsatte udvikling. Aftalerne imødekommer en lang række af Filminstituttets ønsker. Det gælder blandt andet et øget fokus på spil, en økonomisk saltvandsindsprøjtning til spillefilmproduktion, øget fokus på kvalitet, flere ressourcer til Public Service-Puljen, en nyordning af den semi-professionelle talentudvikling, indsatser omkring børn og unges mediekundskab, low-cost film og meget andet. 

Implementeringen af Filmaftalen forventes at præge Filminstituttets arbejde i 2015. Alle støttevilkår vil blive gennemgået og opdateret til de nye rammer med fokus på at styrke kvalitetsdimensionen samt bedre støtte og vejledning.

Læs Årsberetning 2014

Samtidig udkommer Filminstituttets Årsrapport 2014, som indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater.