DFI udgiver rapport om digitale udfordringer og muligheder for dansk film

Det Danske Filminstitut skal ifølge Filmaftalen 2011-2014 følge udviklingen inden for nye finansieringsformer og forretningsmodeller med henblik på at sikre den danske filmbranche gode udviklingsvilkår i en fremtid, hvor digitale distributionsplatforme får stigende betydning. DFI har på den baggrund udarbejdet en rapport om digitale udfordringer og muligheder for dansk film.

Rapporten er blevet til på baggrund af drøftelser i Filmpolitisk Forum, hvor DFI har samlet en kreds af interessenter fra film-, tv- og spilbranchen, herunder også de nye digitale markedsaktører, for samlet at drøfte de centrale udfordringer og muligheder, der påvirker dansk film.
 
I en kommentar til rapporten siger Kulturminister Marianne Jelved:

"Det Danske Filminstituts rapport anbefaler, at man arbejder videre med at undersøge de frivillige modeller, hvor nye digitale aktører inddrages i finansieringen af en filmproduktion. Resultatet af dette arbejde kan forhåbentlig bidrage konstruktivt til de politiske overvejelser i forbindelse med den kommende filmaftale, så vi kan fastholde et højt kunstnerisk ambitionsniveau og styrke den kulturelle diversitet inden for dansk film." 
 
Fra DFIs administrerende direktør Henrik Bo Nielsen lyder der en tak for indsatsen til deltagerne i Filmpolitisk Forum:
 
"Vi har haft nogle konstruktive diskussioner i Filmpolitisk Forum. Jeg ser frem til i samme ånd at arbejde videre med de åbenlyse udfordringer, der er i dansk filmøkonomi, og forhåbentlig nå en frivillig aftale, også med de digitale aktører. En aftale, der kan skabe større valgfrihed for de enkelte producenter, samt bud på nye finansieringsformer. Det er der brug for, hvis vi skal sikre fortsat udvikling i dansk film."
 
Læs rapporten "Digitale udfordringer og muligheder for dansk film. Rapport fra Filmpolitisk Forum om nye finansieringsformer og forretningsmodeller"
 
Læs rapporten "Aktuelle markedstendenser"