DOX NETWISE - dokumentarfilm med nettet

Det Danske Filminstitut har dette efterår igangsat DOX NETWISE, et særligt initiativ forbeholdt dokumentarfilmprojekter, hvor internettet indgår i filmens tilblivelse eller formidling. Der er i første omgang afsat 400.000 kr. til initiativet.
Projekterne skal - udover at inddrage nettet - udvikle, spejle eller bevæge filmkunsten. Nettet kan indgå i udviklingen, produktionen og/eller distributionen på helt nye og spændende måder, som vi endnu har til gode at se. Det kan være alt det, der tænkes i dag, men er aktuelt i morgen. I idéudviklings- og manuskriptfasen kan communities på nettet f.eks. være et kreativt forum, hvor filmens instruktør og forfatter kan lade deres idéer afprøve og få nye. I det endelige møde med publikum kan nettet være en del af det samlede værk, eller værket kan være på nettet.
Projekterne skal for at komme i betragtning være en del af et dokumentarfilmprojekt, som forventes at søge om eller for nyligt har modtaget produktionsstøtte fra en af Det Danske Filminstituts støtteordninger.
Den 10. oktober afholder Filminstituttet spørgsmål-svar-dag om DOX NETWISE. Her kan mulige ansøgere stille spørgsmål og høre nærmere om ansøgningsprocedure, kriterier for udvælgelse af projekter mv. Der er deadline for ansøgninger 26. oktober 2006.
Læs mere om DOX NETWISE på: www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/projekter/doxnetwise/
For yderligere spørgsmål, kontakt
Det Danske FilminstitutPrami LarsenLeder af FilmværkstedetTlf. 3374 3484pramil@dfi.dk