EKKOs historie om filmkonsulenter

Filmhuset

I en artikel på Filmmagasinet Ekkos hjemmeside er der den 19. september 2008 en historie om et papir om "Vejledning til filmkonsulenter", der i artiklens overskrift kaldes "fortroligt" og andet steds "hemmeligt". Papiret er angiveligt "en slags takt og tone for filmkonsulenter". I artiklen gengives en samtale med DFIs udviklingschef for spillefilm, Marianne Moritzen, der oplyser, at "papiret er en videregivelse af erfaringer". Der er ikke til artiklen indhentet kommentarer fra DFIs direktion.

Det Danske Filminstituts administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen, udtaler i den anledning:

"Det er med nogen forbavselse, at jeg i dag konstaterer, at EKKO vælger at bringe sin historie uden at indhente min eller andre direktionsmedlemmers kommentar. Der er efter min opfattelse tale om et eksempel på dårlig presseskik, der til overflod bidrager til mytedannelse og misforståelser.

Det Danske Filminstitut har i en årrække arbejdet med at sikre vidensdeling og god erfaringsoverdragelse fra konsulent til konsulent således, at de beslutninger den enkelte konsulent træffer, sker på et så oplyst grundlag som muligt. I den forbindelse udleveres der til alle nyansatte konsulenter en række papirer herunder Filmlov, filmaftale, diverse regelsæt om offentlig forvaltning samt den omtalte vejledning, der er baseret på et notat fra en tidligere filmkonsulent, der opsummerer hendes erfaringer gennem fem år. Desuden arrangerer DFI løbende workshops og videreuddannelse samt erfaringsudveksling med f.eks. andre nordiske filmkonsulenter. Såvel papirflow som uddannelsesaktiviteter sker med henblik på at sikre et højt oplysningsniveau, der supplerer filmkonsulenternes kunstneriske vurdering af de indkomne projektforslag.

Filmkonsulenternes virke er i øvrigt reguleret gennem Filmlovens og Filminstituttets vedtægter. Det af EKKO omtalte papir har således ikke status af et direktiv, tjenesteordre eller anden autoritativ instruktion, men kan helt i vejledningens ånd opfattes som en erfaringsoverdragelse, som jeg er overbevist om, at de fleste nye konsulenter finder inspirerende.

Papiret er således hverken hemmeligt eller fortroligt, men skal der udleveres interne arbejdsdokumenter fra en virksomhed, forudsættes det de fleste steder, og i al fald på DFI, at der sker henvendelse til direktionen. En sådan er endnu ikke modtaget.

Der er stor åbenhed og i filmbranchen bred enighed om filmkonsulenternes jobbeskrivelse og de regler og etiske retningslinjer, der gælder for konsulenternes virke og ansættelse. Det er derfor ærgerligt, når den slags myter kolporteres, især når et enkelt opkald til undertegnede eller områdets ansvarlige direktør, Claus Ladegaard, kunne have sparet EKKOs læsere for mange misforståelser."

Henrik Bo Nielsen
Adm.direktør
Det Danske Filminstitut
hbn@dfi.dk, mobil 4034 9996