Ekstra licensmidler til Public Service-Puljen

PUBLIC SERVICE. Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelse af et engangsbeløb på 80 mio. kr. fra overskydende licensmidler fra 2015. Heraf går 23 mio. kr. til at udvide Public Service-Puljen, som er Det Danske Filminstituts støtteordning for drama- og dokumentarserier. Samtidig styrkes DR's og TV 2-regionernes indsats i forhold til børn og unge.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået politisk enighed om en markant forøgelse af midlerne i Public Service-Puljen i 2017. Jeg er jo af den opfattelse, at mange andre end DR kan levere public service, og det er puljen med til at understøtte. Jeg er også meget glad for, at der er så bred opbakning til at styrke DR’s og de regionale TV 2-virksomheders indsats i forhold til børn og unge, bl.a. i kraft af fokus på talentudvikling inden for DR’s børne- og ungedrama," siger kulturminister Mette Bock. 

Partierne har besluttet af de overskydende licensmidler på i alt 80,3 mio. kr. at afsætte:

  • 23 mio. kr. til en forøgelse af Public Service-Puljen i 2017 til ca. 70 mio. kr. Af de ekstra midler skal 5 mio. kr. gå til projekter, der laves i samarbejde med de regionale filmfonde. Fra Public Service-Puljen ydes støtte til kommercielle tv-stationer til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar samt tv-programmer målrettet børn og unge.

  • 10 mio. kr. til DR til styrkelse af dansk børne-/ungedrama med fokus på talentudvikling.

  • 5 mio. kr. til de regionale TV 2-virksomheder til medfinansiering af et projekt op til kommunalvalget, der har til formål at styrke børn og unges deltagelse i den demokratiske debat og øge stemmeprocenten blandt unge.

  • 2 mio. kr. til sekretariatsbetjening af et udvalg om den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion, som aftalepartierne har besluttet at nedsætte. 

"Vi er glade for de ekstra midler til puljen. Vi oplever et stort ansøgerpres med mange kvalificerede projekter i bunken – midlerne kommer på det helt rigtige tidspunkt," siger Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør for Det Danske Filminstitut.

 

Læs hele aftalen.