ErindringsBio i ny, forbedret version med flere film

ERINDRINGSBIO. 62 demensvenlige film og nye interaktive muligheder, der sætter gang i samtaler og hukommelse. Filminstituttets nyudviklede ErindringsBio.dk går i luften i anledning af, at Demensugen starter d. 8. maj.

Film kan vække erindringer og styrke livsglæde hos mennesker med demens. Det er baggrunden for, at Det Danske Filminstitut har udviklet websitet ErindringsBio, som er et gratis filmtilbud til mennesker med demens og deres pårørende, plejepersonale og frivillige. Filmene i ErindringsBio kan streames på computer, tablet og smartphone.

ErindringsBio

ErindringsBio er et filmtilbud til mennesker med demens sammen med pårørende, plejepersonale og frivillige. Filmene kan sætte gang i samtaler og hukommelse, og de er gratis at se online.

ErindringsBio er gennem mere end to år blevet testet på både plejehjem og i private hjem. Nu er alle erfaringerne samlet, og resultatet kan ses på det nye ErindringsBio.dk, der går i luften i anledning af, at den årlige Demensuge starter d. 8 maj. Det er Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der står bag Demensugen.

Få et indtryk af filmene i ErindringsBio i denne lille video:

Film, der vækker minder

På ErindringsBio.dk kan man streame dokumentariske filmklip fra 1940’erne-1980’erne. Filmene stammer fra Filminstituttets arkiv, og de er særligt udvalgt med det formål at vække minder til live. Filmene er samlet i 8 filmpakker under overskrifter som fx ”Transport – fra A til B”, ”Skoleliv” og ”Idræt og motion”. Filmene har relation til barndom og ungdom, da det er en tid, de fleste mennesker med demens stadig vil kunne genkalde sig. 

Sammen med filmene kan man på ErindringsBio.dk finde bl.a. billeder og dialogmateriale, der giver inspiration til samtaler. Desuden kan man se film, hvor der undervejs er indsat pauser, så man kan tale sammen, så det at se film bliver en fælles aktiv oplevelse.

For mere info kontakt

Christine Bøge Lejre
Projektleder
Tlf. +45 3374 3457
christinebl@dfi.dk

Fra efteråret 2023 vil ErindringsBio også blive et tilbud til alle landets biografer. I løbet af de kommende år producerer Filminstituttet mange flere filmpakker, der bl.a. knytter sig til lokalområder og tager udgangspunkt i nyere film, så tilbuddet også favner yngre med demens. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Jakob Buhl Vestergaard, der er vicedirektør på Filminstituttet, siger: 

”Det Danske Filminstitut og dansk film skal være noget for en mangfoldighed af publikum og kan tjene mange formål. Derfor er det stort, at vi også kan være noget for mennesker med demens, sådan som vi er det med ErindringsBio.” 

Anne O'Neill og hendes mor Sonja Elisabeth Hansen på 97 år, ser ErindringsBio på computeren hjemme i stuen. Foto: Det Danske Filminstitut

Positiv modtagelse

I testperioden har der været en lang række positive tilbagemeldinger, både fra de demensramte selv, samt fra plejepersonale og pårørende:
”Det er, som om minderne kommer tættere og tættere på, når jeg ser de gamle film og taler om dem,” lød det fra Sonja Elisabeth Hansen på 97 år, da hun så ErindringsBio derhjemme på en computer sammen med sin datter.

”Dagen har været fyldt med stjernestunder,” sagde teamleder Karin Hansen på Sandby Ældrecenter efter en dag med ErindringsBio for plejehjemmets beboere, frivillige og pårørende.

Fakta om ErindringsBio

ErindringsBio er et filmtilbud til mennesker med demens sammen med pårørende, plejepersonale og frivillige. ErindringsBio er udviklet af Det Danske Filminstitut og en række samarbejdspartnere inden for demensområdet.

ErindringsBio er blevet til i samarbejde med Via University College, Rudersdal Kommune, Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Con Amour, Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark m.fl. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond med 2,45 mio. kr. samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med 500.000 kr.

ErindringsBio kan pt. opleves gratis online. Fra efteråret 2023 vil ErindringsBio også blive et tilbud til alle landets biografer.