ErindringsBio - nyt landsdækkende tilbud til mennesker med demens

ERINDRINGSBIO. Filminstituttet har med succes udviklet og testet pilotprojektet ErindringsBio, hvor historiske film indgår i samværet og arbejdet med demensramte. Den A.P. Møllerske Støttefond har netop bevilget 2,45 mio. kr. til projektet, der nu bliver rullet ud som et tilbud til plejehjem og biografer i hele landet samt via en app.

Nationalt Videnscenter for Demens ved Rigshospitalet anslår, at knap 90.000 danskere lider af demens, og antallet stiger, i takt med at middellevealderen bliver højere. Når hukommelsen svigter, medfører det et drastisk tab af livskvalitet for både mennesker med demens og deres pårørende. Det, vi husker, er i vidt omfang det, vi er. 

Men erindringer fra fortiden kan stadig være intakte hos mennesker med demens. 

Om ErindringsBio

'ErindringsBio' er målrettet mennesker med demens og deres pårørende samt plejepersonale. Fokus er at vække erindringer og skabe dialog med udgangspunkt i historiske film fra Filminstituttets arkiv.

'ErindringsBio' består af en række filmpakker med dokumentariske film og klip fra primært 1950’erne og 60’erne. Filmene suppleres med dialogmateriale. I løbet af de næste tre år kommer der flere filmpakker. Filmene skal vises på plejehjem og i biografer, og desuden bliver der udviklet en app.

Siden 2020 har Det Danske Filminstitut i samarbejde med forskere, plejepersonale, pårørende og demensramte gjort forsøg med at vække minderne til live med historiske film. Konceptet ErindringsBio har vist sig at være en god erindringsfremkaldende aktivitet, da levende billeder af for eksempel velkendte steder eller lyden af genkendelig musik kan vække hukommelsen. På den måde kan film fastholde og udfolde den fortid, der undslipper en svigtende hukommelse, og danne basis for samtale mellem den demensramte og de pårørende.

Filminstituttet har netop modtaget 2,45 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at videreudvikle ErindringsBio. Bevillingen betyder, at projektet kan rulles ud som et nationalt omsorgsprojekt på landets plejehjem og i biografer samt via en app. I dag kan ErindringsBio tilgås gratis online på web. 

Stillbillede fra filmen 'Et par ord om Danmark' (1962), som bliver vist i ErindringsBio.

Filminstituttets vicedirektør, Jakob Buhl Vestergaard, udtaler:

"Vi er fra Filminstituttets side utrolig glade for, at vi med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond nu får mulighed for at sikre udbredelsen af ErindringsBio, som har vist sig at have et stort potentiale i arbejdet med mennesker med demens. Det er en fornøjelse at kunne søsætte et projekt, der så fint viser, hvad man kan opnå, når en overordnet ambition om digitalisering af filmarven går hånd i hånd med bestræbelsen på at få filmene ud i sammenhænge, hvor de kan skabe glæde og værdi – i dette tilfælde på en helt ny måde."

Filminstituttet har gennem de seneste seks år digitaliseret en væsentlig del af den danske filmarv. Over 2000 historiske dokumentarfilm fra arkivet er gjort tilgængelige online på streamingsitet Danmark på film. Det arbejde er fundamentet for, at et projekt som ErindringsBio kan realiseres.

ErindringsBio – på plejehjem, i biografer og derhjemme

Allerede nu kan ErindringsBio tilgås på et website, der rummer filmpakker og dialogmateriale, og med den videre udrulning af projektet vil der blive udviklet en app. I løbet af de kommende år producerer Filminstituttet mange flere filmpakker, der blandt andet knytter sig til lokalområder. Desuden vil Filminstituttet samarbejde med plejehjem og biografer landet over og lave særlige filmvisninger for mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonale.

ErindringsBio er udviklet og testet i samarbejde med Via University College, plejehjemmet Pedershave i Frederikssund, Rudersdal Kommune og Reprise Teatret. 

ErindringsBio har tidligere modtaget en bevilling på 500.000 kr. fra Aage og Johannes Louis-Hansens Fond.

For mere info kontakt

Liselotte Michelsen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3566
liselottem@dfi.dk