Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

ETNISK MANGFOLDIGHED. Overgangen til det nye år blev startskuddet for en mentor-ordning i filmbranchen. Det er endnu et tiltag blandt flere, som skal styrke etnisk mangfoldighed i dansk film i overensstemmelse med branchens 'Charter for etnisk mangfoldighed i dansk film'.

I december blev der taget hul på en ny mentor-ordning i filmbranchen. Ni par bestående af en mentee og en mentor er blevet matchet, således at mentees med anden etnisk baggrund end dansk i det kommende år er koblet sammen med erfarne kræfter fra dansk filmproduktion.

Det er producere, instruktører og manuskriptforfattere, der har meldt sig som mentorer, og kravet til mentees er, at de har tilknytning til filmbranchen gennem en uddannelse eller gennem arbejde på filmproduktioner. De ni mentees er fra faggrupperne instruktør, skuespillere, klipper og fotograf. Parrene har ikke nødvendigvis samme filmfaglige baggrund, men er sammensat, så mentees får størst mulig gavn af mentorernes erfaring.

Mentor-ordning

En mentor er en erfaren person, der ud fra egne kompetencer giver støtte og vejledning i en periode til en mentee. Gennem samtaler giver mentorrelationen rum til refleksion og skærpet bevidsthed hos mentee om egne kompetencer og udviklingsmuligheder.

Der er ikke tale om, at mentor yder decideret rådgivning eller indgår i samarbejde omkring løsning af konkrete projekter. Et mentorforløb skal ses om et led i mentees karriereudvikling og tager udgangspunkt i den enkeltes ambition om at udvikle sig.

Charterets Ordlyd

Vi mener, at etnisk mangfoldighed beriger og udvikler dansk film, og ønsker, at mangfoldighed er en integreret del af dansk filmkunst og filmkultur. Vi ønsker, at adgang til dansk film for filmskabere såvel som publikum er uafhængig af etnisk baggrund, og at danske film er identitetsskabende, engagerende og underholdende for alle danskere.

I vores virke vil vi:
•betragte mangfoldighed som en værdi og som et kreativt og markedsmæssigt potentiale
•udvikle dansk films kvalitet gennem en mangfoldighed af udtryk
•støtte og skabe et varieret udbud af danske film for, af og med alle danskere uanset herkomst
•skabe mulighed for kunstnerisk udfoldelse i dansk film for alle danske talenter
•styrke og udforske etnisk og kulturel mangfoldighed i dansk film, både foran og bag kameraet
•skabe og følge fælles mål og indsatser og dele erfaringer og viden på området

Producentforeningen varetager ordningen, der er sat i gang med økonomisk støtte fra Det Danske Filminstitut, Danske Filminstruktører og Danske Dramatikere. 

"Fra Filminstituttet vil vi gerne undgå at skulle sætte kvoter på filmstøtte ud fra etnicitet, køn, social baggrund med mere. For os er det et spørgsmål om at højne kvaliteten af det, der bliver skabt i dansk film; at talentfulde filmfolk uanset baggrund udvikler sig, dygtiggør sig og får chancen for at bidrage til den fælles pulje af talent i dansk film," siger Claus Ladegaard vicedirektør for Filmstøtte, Det Danske Filminstitut.

"Mentor-ordningen er et af de initiativer, vi har sat i gang sammen med organisationerne, og vi har stor tiltro til projektet. Vi har rådført os med Foreningen Nydansker og bygger på erfaringer fra DR og ISS, der har iværksat lignende ordninger med rigtig gode resultater. Det bliver spændende at se, hvad tiltaget kan tilføre dansk filmproduktion. Vi er taknemmelige for, at ni erfarne mentorer har meldt sig og nu giver sig i lag med at udforske potentialet, og vi værdsætter det arbejde, Producentforeningen lægger i at udvikle og drive ordningen."

Klaus Hansen fra Producentforeningen: "Med mentor-ordningen vil vi yde vores bidrag til at gøre dansk film og tv endnu mere spændende og varieret. Vi tror på, at vi ved at styrke filmfolk, der har en anden baggrund, kan få nye udtryk frem og føje noget til det, vi i forvejen er gode til at lave. Det er nogle gode match mellem mentorer og mentees, vi har etableret, og jeg glæder mig til at se, hvad de får ud af forløbet".

Runden med de første ni par strækker sig indtil efteråret, og ordningen fortsætter derefter med nye deltagere.

Bred tilslutning til det fælles branchecharter

"I vores virke vil vi betragte mangfoldighed som en værdi og som et kreativt og markedsmæssigt potentiale og udvikle dansk films kvalitet gennem en mangfoldighed af udtryk."

Sådan lyder indledningen i 'Charter for etnisk mangfoldighed i dansk film', som Det Danske Filminstitut har udviklet sammen med filmbranchens største organisationer.

En lang række af filmbranchens aktører har nu tilsluttet sig det fælles charter: Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, Filmarbejderforbundet, Dansk Skuespillerforbund, DR, TV 2, TV3/MTG TV, Meta Film, Den Danske Filmskole, Skuespilleruddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole, Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Odsherred Teaterskole, Musicalakademiet Fredericia, Super16, Super8, Filmværkstedet i København, Odense Filmværksted, Aarhus Filmværksted, The Animation Workshop/Open Workshop i Viborg, Station Next, De Københavnske Filmfestivaler (CPH PIX, BUSTER, CPH:DOX, DOXBIO), Odense Filmfestival (OFF) og Salaam Film &Dialog.

Charteret er en fælles hensigtserklæring, der udgør rammen for en række konkrete initiativer.

Claus Ladegaard glæder sig over den brede tilslutning fra branchen: "Det viser, vi er mange, der har erkendt, at vi kan gøre det bedre. Det er et godt fælles afsæt for at skabe handling og sætte initiativer i gang i branchen, som vi fra Filminstituttet gerne vil understøtte."

Læs mere om charter og initiativer.

Virksomhedspraktik-ordning

Endnu et initiativ er just sat i gang og til maj kan de første praktikanter som et led i et nyt samarbejde mellem Københavns Kommune og Filminstituttet møde op på første arbejdsdag i et filmproduktionsselskab. Filmbranchens virksomhedspraktik er et tilbud til personer med anden etnisk baggrund, som ønsker at prøve kræfter med et arbejde indenfor filmproduktion.

Gennem et praktikforløb som runner, produktionsassistent eller producerassistent får praktikanten indsigt i, hvad det vil sige at arbejde i filmbranchen. Praktikforløbet kan vare op til 13 uger og er i første omgang målrettet arbejdsløse, som er ufaglærte eller har en kortere uddannelse, og som ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse, der kan føre til et job i branchen.

Filmbranchens praktikordning varetages af en styregruppe, der bygger bro mellem kommune og produktionsselskaber, bl.a. gennem screening af praktikanter og forhåndsaftaler med produktionsselskaber.

Baggrund

Siden 2014 har en arbejdsgruppe i Filminstituttet løbende været i dialog med branchen om etnisk mangfoldighed i dansk film med det formål at iværksætte nye tiltag, der kan skabe større etnisk mangfoldighed i dansk film.

Som første resultat af dialogen arrangerede en gruppe castere med støtte fra Filminstituttet i 2014 workshops i filmcasting for mere end 150 amatører og professionelle skuespillere med anden etnisk baggrund. Ud fra det oprettede de en casterbase med fotos og cv, der er stillet gratis til rådighed for alle professionelle castere i Danmark.

Det stod tidligt i processen klart, at der manglede tal, der belyser, hvordan det står til med den etniske mangfoldighed i dansk film, som den tegner sig bag kameraet, i filmene og blandt publikum. Efter en omfattende dataindsamling udgav Filminstituttet i januar 2015 rapporten "Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film". Her fik branchen for første gang fælles viden om hvordan, det står til med den etniske mangfoldighed i dansk film. Undersøgelsen er den første af en række om mangfoldighed i dansk film, som Filminstituttet ønsker at monitorere løbende.

Det Danske Filminstituts bestyrelse nedsatte i juni 2015 en arbejdsgruppe, der udvider arbejdet med mangfoldighed i forhold til køn, blandt andet gennem en afdækning af sociale og geografiske forskelle i rekrutteringen til filmbranchen.