EU godkender dansk kulturstøtte til spil

SPIL. Filminstituttets Spilordning er nu anerkendt af EU-kommissionen som kulturstøtte. Dermed er Spilordningen fra 1. juni ikke længere underlagt EU's regler om erhvervsstøtte, som har sat loft over det beløb, et produktionsselskab kunne modtage over tre år. Samtidig kan der åbnes op for støtte til "Spilfremme".

Ved filmaftalen 2015-2018 blev det vedtaget, at støtten til spil skulle omfatte alle faser af udvikling, produktion og lancering af spil. I kølvandet på denne udvidelse skulle det sikres, at Spilordningen på DFI var i overensstemmelse med EU's regler for kulturstøtte. Det er nu endeligt blevet bekræftet af EU-kommissionen. Danmark er dermed blevet foregangsland i EU i forhold til at have en målrettet statsstøtte til spil efter kunstneriske og kulturelle kriterier. 

Det betyder samtidig, at støtten fra Spilordningen ikke længere er underlagt EU's regler om erhvervsstøtte, som ellers har sat et loft over det beløb et produktionsselskab kunne modtage over tre år. "Det er vigtigt, når man støtter spilproduktioner, der tager kunstneriske og markedsmæssige risici, at vi kan støtte efter det behov, som produktionerne faktisk har for at blive realiseret. Ellers kan vi ikke fastholde et højt ambitionsniveau og desuden udnytte den erfaring, der opbygges i selskaberne", siger Simon Løvind, Spilordningens redaktør.

Godkendelsen betyder desuden, at der omsider kan åbnes op for ansøgninger om "Spilfremme". Det er støtte til aktiviteter, der fremmer faglig udvikling i Spilbranchen fokuseret omkring spillenes indhold og fortællemåde. 

Ændringen er sket fra 1. juni, og Spilordningens hjemmeside er blevet opdateret, så den afspejler de nye regler. Her kan man blandt andet downloade de nye EU-godkendte vilkår, som kommende støtte bevilges efter og læse nærmere om kriterier for støtte til nye spil eller til Spilfremme i dokumentet "Kriterier for vurdering". 

www.dfi.dk/spil