Europa-kommissær møder filmbranchen

FILMPOLITIK. Europa-Kommissionen vil ændre på de europæiske rettighedsregler for digitale varer og tjenesteydelser, men det kan give problemer for finansieringen af europæiske film af høj kvalitet. EU-kommissær og vicepræsident for Digital Single Market Andrus Ansip besøger Det Danske Filminstitut, og filmbranchen og andre interesserede kan deltage ved drøftelsen af Kommissionens forslag.

Det Danske Filminstitut (DFI) får fredag den 16. september besøg af EU-kommissær og vicepræsident for Digital Single Market Andrus Ansip. Vicepræsident Andrus Ansip lægger vejen forbi DFI for sammen med en række danske og internationale aktører at drøfte Kommissionens forslag om et Digital Single Market og betydningen for tilgængelighed af film og andet digitaliseret indhold i fremtiden.

Bestyrelsesformand for Det Danske Filminstitut Joachim Malling udtaler: "Vi er meget glade for at få besøg af vicepræsident Andrus Ansip. Det tager jeg som udtryk for, at Kommissionen lytter til vores bekymringer".

Baggrunden for mødet er Europa-Kommissionens ambition og forslag om et digitalt, indre marked, der regulerer de europæiske rettighedsregler. Målet er, at borgere opnår bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser, bedre konkurrencebetingelser for virksomheder samt øget mulighed for at udnytte potentialet i digital vækst økonomisk.

Joachim Malling uddyber: "Drøftelserne på mødet om det digitale indre marked og konsekvenserne på sigt er ganske alvorlige. Der er andet på spil end økonomisk vækst og virksomhedskonkurrence."

Rettighedshavere og filminstitutter over hele Europa har løbende advaret Kommissionen om, at en for hastig og gennemgribende regulering potentielt vil ødelægge de aftalebaserede forretningsmodeller i europæisk film, som eksisterer i dag. Det frygtes endvidere, at reguleringerne fremover gør det vanskeligere at producere danske og andre europæiske film af høj kvalitet og med kulturel værdi.

"Alle er enige om, at europæiske forbrugere skal have bedst mulig adgang til digitalt indhold. Det bør dog ikke ske på bekostning af muligheden for at skabe smallere film med kunstnerisk og kulturel værdi. Og det er her, vi har vores hovedbekymring," udtaler Joachim Malling.

Andrus Ansip vil på mødet i DFI sammen med et panel bestående af brancheaktører drøfte betydningen og konsekvenserne af et samlet digitalt marked, som det ser ud fra Kommissionens, brancheaktørernes og de europæiske forbrugeres perspektiv.

Det forventes, at Kommissionen offentliggør en samlet pakke med regler for Digital Single Market den 21. september, få dage efter debatmødet i DFI.

"Jeg håber drøftelserne på mødet bliver engagerede og indholdsrige. EU lytter nemlig stadig, og vores budskaber er fortsat vigtige. Men processen nærmer sig sin afslutning, så mulighederne for at få ændringer med er ved at lukke," afslutter Joachim Malling.

Panelet består af direktør for Nordisk Film Allan Hansen, filminstruktør Annette K. Olesen, direktør for Norsk Filminstitutt Sindre Guldvog, generalsekretær for European Film Agency Directors Samuel Young og direktør for Film i Väst Tomas Eskilsson. Debatten modereres af journalist Adam Holm.

Besøget er arrangeret i samarbejde mellem Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark og Det Danske Filminstitut.

Alle interesserede er velkomne. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig.

Fredag 16. september kl. 16.15
Cinemateket, Gothersgade 55, København


Program
Velkomst i Cinemateket ved bestyrelsesformand for DFI Joachim Malling,
Vicepræsident Andrus Ansip åbner diskussionen  
Debat med panel og publikum
Afrunding ved bestyrelsesformanden