Europæisk indsats for filmformidling til børn og unge

FILMFORMIDLING. Et omfattende, engelsksproget online-kursus skal styrke arbejdet med film i undervisningen på internationalt plan. Til efteråret følger en række seminarer på tværs af Europa.

Flere og flere lande i Europa har øget fokus på film i undervisningen, og der er også initiativer i gang på tværs af landegrænser. Aktuelt gælder det initiativet ’Film Education: From Framework to Impact’, som British Film Institute, Vision Kino i Tyskland, La Cinematheque Francaise og Det Danske Filminstitut står bag med støtte fra Creative Europe.

Film Education: A User's Guide

The course is available until 17 May 2020.

Explore different ways to deliver film education from across Europe. The topics are:

  • Defining film education
  • Choosing, watching, talking about film
  • Analyzing film
  • Making film
  • Pre-school settings
  • Access and resources
  • Cinema, archive and film festival settings
  • National strategies, structures and models
  • Evaluating impact

Målet med initiativet er at bidrage til strategi- og kompetenceudvikling. Gennem det kommende år er der fokus på at dele erfaringer, inspirere og høste ny viden. Det sker på fire regionale seminarer og gennem et online-kursus, et såkaldt MOOC (Massive Open Online Course) med titlen ’Film Education: A User’s Guide’, som er et af de første af sin art på dette fagområde. Både seminarerne og kurset er målrettet undervisere, formidlere og beslutningstagere, der beskæftiger sig med filmpædagogik til børn og unge fx i regi af undervisnings- og dagtilbudssektoren, filmfestivaler, cinemateker, biblioteker og filminstitutter i Europa og internationalt.

”Aktørerne efterlyser mere viden og større faglighed for at blive bedre til det, de gør. Udgangspunktet er positivt – interessen for filmformidling i Europa og ude i verden vokser, ” siger Charlotte Giese, der er specialkonsulent i afdelingen Børn og Unge på Det Danske Filminstitut.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE

Online-kurset ’Film Education: A User’s Guide’ sætter fokus på, hvordan man arbejder med filmformidling, hvordan man opbygger en solid infrastruktur, samt hvordan man arbejder strategisk og evaluerer den betydning og effekt, indsatsen har. Kursisterne får mulighed for at læse tekster, se tutorials, løse opgaver og gå i dialog med hinanden. Kurset varer cirka 16 timer, der med fordel kan spredes over 4 uger. Netop fordi kurset er baseret på dialog, er det kun åbent for tilmelding et begrænset tidsrum, nemlig fra den 23. marts til den 17. maj. Det er gratis, foregår på engelsk og deltagere fra hele verden er velkomne.

Læs mere og tilmeld dig kurset ’Film Education: A User’s Guide’

SEMINARER I EUROPA

Oprindeligt var planen, at der skulle afholdes fire seminarer i foråret samtidig med onlinekurset, men på grund af COVID-19-situationen er seminarerne udskudt til efteråret. Seminarerne varer mellem to og tre dage og foregår i Estland, Slovenien, Ungarn og Grækenland i samarbejde med regionale partnere og med deltagere fra mange af de omkringliggende lande. I alt cirka 25 lande forventes repræsenteret. Seminarerne tager afsæt i best practice-eksempler fra forskellige steder i Europa og fokuserer på samme emner som onlinekurset. 

For mere info kontakt

Charlotte Giese
Specialkonsulent
Tlf. +45 2332 9030
charlotg@dfi.dk

”Ambitionen med seminarerne og kurset er at kvalificere filmformidlingen og styrke rammerne for en langsigtet indsats, der reelt ville kunne få stor betydning for børn og unges kulturelle og digitale dannelse – både i Europa og internationalt,” siger Charlotte Giese.