Europæiske filmdirektører bekymrede for planer om digitalt indre marked

FILMPOLITIK. The European Film Agency Directors (EFADs) offentliggør i forbindelse med Cannes Festivalen en deklaration, der udtrykker bekymring og fremlægger alternativer til EU-Kommissionens planer for et digitalt indre marked.

Det er helt afgørende at sikre, at det audiovisuelle Europa er kendetegnet ved kulturel diversitet og kontraktuel frihed, skriver EFADs i sin deklaration offentliggjort den 22. maj i forbindelse med Cannes Festivalen. 

Det Danske Filminstitut, som er medlem af EFADs' netværk af offentlige filminstitutionsdirektører i 31 europæiske lande, bakker op om deklarationen i sin helhed.

Fakta

Europakommissionens forslag indebærer, at forbrugeren får mulighed for at medbringe og bruge lovligt købte digitale tjenester, uanset hvor de rejser i EU.

Samtidig ønsker Kommissionen også at udbrede muligheden for at købe ophavsretligt indhold, der udbydes i andre EU-lande. Forslaget forventes vedtaget i 2017 og vil herefter finde anvendelse i EU's 28 medlemsstater.

I maj 2015 fremlagde EU-Kommissionen sin strategi for det digitale indre marked. Ambitionen er blandt andet at opnå øget cirkulation af europæiske værker ved at sikre forbrugerne bedre online adgang til digitalt indhold.

Men EFADs er stærkt bekymret over de instrumenterne, der skal anvendes for at indfri ambitionerne, og opfordrer Kommissionen til at overveje alternativer.

En central konsekvens af Kommissionens forslag indebærer, at mulighederne for at afgrænse digitale rettigheder territorialt (geo-blocking) forsvinder. Muligheden for, at en producent kan frasælge sine rettigheder til territorier i Europa enkeltvis og eksklusivt, er oftest afgørende for, at en filmproduktion kan finansieres. Det gør sig særligt gældende i små lande som Danmark, hvor afsætningsmuligheden er begrænset og risikoen høj.

Samtidig vil det være de dominerende aktører på markedet, der eksempelvis prissætter en films værdi, når Europa bliver til én markedsplads. Det vil reducere konkurrencen og give ringere incitament til at investere i film, der ikke er kommercielt interessante for blandt andet streamingtjenester.

Samlet er det EFADs' bekymring, at det vil medføre færre europæiske film med lavere kulturel værdi – det modsatte af, hvad Kommissionen har forpligtet sig til, og det modsatte af, hvad mange af landene i Europa har tilsluttet sig med UNESCO-konventionens bestemmelse om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

I stedet bør Kommissionen fokusere på initiativer, der fremmer synlighed af europæiske film hos online filmtjenester, bekæmper uberettiget anvendelse af indhold som eksempelvis pirateri, sikrer større transparens i data hos enkeltfilm som forpligtigelse hos udbyderne og opbygger interesse for europæiske film hos publikum.

Læs hele pressemeddelelsen med deklarationen.

 

 

EFADs har som mål at fremme og bevare kulturel diversitet i den audiovisuelle sektor i Europa og at agere i offentlighedens interesse. Se mere på efads.eu.

 

 

Tags: filmpolitik