Facts & Figures 2022: dansk film i tal

PUBLIKATION. I 2021 modtog 23 spillefilm og 24 dokumentarfilm produktionsstøtte, og 9 danske titler opnåede en placering på biografernes top-20. Find flere opgørelser over det forgangne filmår i Filminstituttets engelsksprogede 'Facts & Figures 2022'.

Hvilke spillefilm, dokumentarfilm og spil modtog støtte i 2021, hvor mange så film i biografen og på tv, og hvordan ligger Danmarks markedsandel i forhold til andre europæiske lande?

Det er nogle af de tal for filmåret 2021, som nu er opgjort og samlet i 'Facts & Figures 2022'.

Download som pdf

Den engelsksprogede udgivelse tilbyder et overblik over biografmarkedet og fordelingen af støtte til danske film, spil og tv-produktioner, og den viser udvikling over de seneste fem år på udvalgte nøgleområder.

Det fremgår blandt andet, at 14 spillefilm og 4 dokumentarfilm havde biografpremiere i 2021, og at 9 af spillefilmene sikrede sig en plads på biografernes top-20. Antal billetter solgt til de danske film landede på 2,8 millioner, mens det samlede salg nåede op på 6,6 millioner billetter.

Der blev uddelt produktionsstøtte til i alt 23 spillefilm og 24 dokumentarfilm, mens Public Service Puljen gav støtte til 13 fiktionsprojekter og 11 tv-dokumentarer. På spilordningen blev der ydet udviklings- og/eller produktionsstøtte til 25 projekter.

Udgivelsen formidler desuden tal om kønsbalancen i dansk film, både foran og bag kameraet, over en femårig periode. Her viser den seneste opgørelse fra 2021 blandt andet, at der er opnået en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige instruktører på produktionsstøttede spillefilm under konsulentordningen.