Fem døgn med MEDIA Desk Danmark

MEDIA. Møder om ansøgninger, telefonsamtaler med sagsbehandlere i Bruxelles og en tur til Luxembourg. Sådan ser en arbejdsuge – blandt andet – ud for Ene Katrine Rasmussen og Ditte Cohn. FILMupdate har fulgt MEDIA Desk Danmarks to medarbejdere i fem dage.

Mandag

Ene: "Ditte har mistet stemmen og arbejder hjemme i dag, så jeg har været alene på kontoret og arbejdet på min årsrapport. I dag har det imidlertid været svært at få tid til at gå i dybden med materialet, da en del filmfolk skriver eller ringer til mig angående deres ansøgninger. Den næste MEDIA-deadline for udviklingsstøtte er nemlig lige om hjørnet."  

MEDIA 20 år

MEDIA er EU's støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa. Det nuværende MEDIA 2007 program løber frem til udgangen af 2013 og har et samlet budget på 755 millioner euro.

Selve sagsbehandlingen foregår i Bruxelles, men der findes lokale MEDIA Desk kontorer i samtlige 32 MEDIA lande. De har til formål at rådgive og informere om MEDIA programmet og støttemulighederne. 

MEDIAs hovedmålsætninger er:

At styrke europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed, garantere offentlig adgang til filmisk og audiovisuel kulturarv og fremme interkulturel dialog.

At styrke den europæiske audiovisuelle sektors konkurrencedygtighed i et åbent marked.

At styrke udbredelsen af europæiske audiovisuelle produkter både inden og uden for EU.

MEDIA Desk Danmark

Ene Katrine Rasmussen: Fra 2009 chef for MEDIA Desk Danmark, hvor hun har arbejdet siden 2005.  Uddannet cand.mag. i filmvidenskab og retorik fra Københavns Universitet. Har desuden studeret på universitetet i Paris. EAVE graduate i 1997.

Ditte Cohn: Assistant manager i MEDIA Desken siden maj 2009. Uddannet cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet i juni 2008. Undervejs i studiet arbejdede hun blandt andet som postproduktionskoordinator på Easy Film og som lanceringskoordinator på SF Film.

"Derudover er jeg i gang med at forberede fremtidige events. Blandt andet har jeg planlagt lidt i forhold til tv-messen MIP TV i Cannes, som jeg tager til om en uge. Jeg har også haft møde med Katrine Kiilgaard, ny managing director i Filmkontakt Nord, fordi vi skal have en stand og holde en reception ved Nordisk Forum under Nordisk Panorama i Århus. Og så har jeg været i kontakt med en person fra Nordic Game Conference, som finder sted i Malmö. Vi diskuterede muligheden for, at den irske producer Gawain Morrison kan komme og holde et oplæg om et spændende MEDIA-støttet cross media projekt, som han arbejder på for tiden."

Tirsdag

Ene: "I morges havde jeg et uformelt møde med en kontakt fra BBC, som skulle informere mig om et møde i Bruxelles i sidste uge om MEDIA-programmets fremtid efter 2013. Samtidig fik jeg mulighed for at præsentere ham for nogle mulige danske samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os at vedligeholde vores internationale netværk, da kontakter i udlandet altid er til gavn for den danske filmbranche."

"Jeg har også forsøgt at få fat på nogle instruktører fra Belgien og Grækenland til et arrangement, vi laver i Cinemateket i maj måned sammen med Europaparlamentets danske repræsentation i forbindelse med Lux-prisen, Europa-Parlamentets filmpris. Over tre tirsdage viser vi de sidste tre års Lux-nominerede film, og det er vores håb, at vi kan få instruktørerne hertil, så de kan møde deres danske publikum."

"Derudover er der som sagt snart MEDIA-deadline for udviklingsstøtte, så jeg har besvaret en masse spørgsmål fra ansøgere pr. mail eller telefon. Nu er vi også ved at nå den tid, hvor resultaterne fra den forrige ansøgningsrunde bliver offentliggjort, og det betyder, at der er flere, som ringer for at tjekke, om de har fået penge. Det kan vi desværre først svare på, når MEDIA-komiteen har mødtes for at diskutere ansøgningerne, og resultaterne er blevet godkendt i parlamentet."

Ditte: "Jeg har hovedsageligt arbejdet med vores nyhedsbrev, som vi plejer at sende ud en gang om måneden. I 2011 laver vi nogle små videoklip, hvor forskellige støttemodtagere fortæller, hvad de har fået ud af MEDIA. En slags et-minut-videohilsen, som jeg tager ud og optager med vores lille flipkamera. Denne gang har jeg interviewet Peter Aalbæk."

Onsdag

Ditte: "Dagen startede med vores onsdagsmøde, som vi holder med Filminstituttets afdeling for Produktion og Udvikling hver uge. Rent strukturelt hører vi jo halvt under EU-kommissionen ved Aviva Silva, halvt under DFI-administrationen ved Henrik Bo Nielsen og refererer derfor til to chefer. Det har betydet meget for os at få et tættere samarbejde med Produktion og Udvikling, fordi vi på den måde bliver mere synlige og husker dem på, at MEDIA-støtte er en mulighed for mange af de projekter, de sidder med."

"Ellers har jeg finpudset nyhedsbrevet, og for en halv times tid siden kunne jeg endelig trykke 'send'. Der er jo meget information, så det er en udfordring at få det til at se indbydende ud. Da jeg startede i 2009, havde MEDIA sin egen hjemmeside, som ikke lå under DFI's hjemmeside, og den var ikke særlig up-to-date. I samarbejde med DFI's webredaktør har vi nu fået lavet en ny side, som er mere tidssvarende. Siden da har vi oplevet en støt stigning på tilmeldte – fra 900 til 1700. Men vi kan hele tiden forbedre os, og vi taler meget om, hvordan vi kan gøre det."

Torsdag

Ene: "Jeg har netop haft et projektmøde med nogle, der søger udviklingsstøtte til en dokumentarfilm. Jeg kunne hjælpe dem med at uddybe deres punkter og give dem tips til, hvordan de kunne skrive det så stærkt og overbevisende som muligt. I travle perioder har jeg typisk tre-fire-fem møder af den slags om dagen. Vi tilbyder ansøgerne rådgivning, blandt andet ved at læse deres ansøgninger igennem og hjælpe dem med sprog og strategier. Men vi skriver selvfølgelig ikke ansøgningerne for dem."

"I formiddags forberedte jeg min tur til MIP TV i Cannes. Jeg skal have sat en masse møder op og printet en del papirer inden da. I morgen tager jeg til Filmhøjskolen i Ebeltoft for at holde et oplæg – dels om MEDIA-programmet, dels om karriereveje i europæisk film for unge filmfolk, og det skal jeg til at forberede nu."

"Morgenen brugte jeg på at kigge de seneste resultater fra MEDIA's hovedkvarter i Bruxelles igennem. Det viser sig, at det er gået rigtig godt for Danmark i forhold til udviklingsstøtte og i2i-støtte (støtte til finansieringsudgifter. red.)."

Fredag

Ditte: "Jeg observerer typisk to MEDIA-kurser om året for bedre at kunne råde danske professionelle omkring indholdet af de forskellige kursustilbud. Lige nu er jeg i Luxembourg for at følge det MEDIA-støttede kursus Eave Financing Forum, og det er super spændende."

"Vi startede i aftes med et oplæg om europæiske filmfonde, og hele dagen i dag er pakket med forskellige præsentationer og case-studies. For eksempel fortæller en lokal producer om finansiering og koproduktion, der er oplæg fra en britisk salgsagent og tips til, hvordan man opnår et banklån."

"MEDIA støtter 65 forskellige kurser inden for emner som manuskriptudvikling, finansiering, dokumentar, animation, cross media og meget mere, og det er en fantastisk mulighed for at styrke sit internationale netværk og udvikle sit projekt."

"Kurset er meget relevant for mig. Når jeg kommer hjem, kan jeg videregive den viden, jeg har fået, til danske producenter på jagt efter en europæisk koproducent. Jeg får også en masse nye kontakter. Jeg har udvidet mit netværk med mindst 15-20 professionelle, især fra Europa."