Film om frygt og hemmeligheder i Filmhuset

BØRN & UNGE. Der var skruet op på drama-skalaen, da Børns Vilkår, BUSTER Filmfestival og FILM-X tilbød workshops for folkeskoleelever.

Skrækslagne skrig blander sig med latter og entusiastisk råb, når skoleklasser udlever deres værste mareridt i trygge rammer under BUSTER Filmfestival. Det foregår i FILM X-studierne i Cinemateket under kyndig vejledning af FILM-X-guider og medarbejdere fra Børns Vilkår. Eleverne producerer både realfilm – altså film, hvor de selv spiller rollerne – og animationsfilm.

Opgaven er at lave film om noget, eleverne er bange for, eller hemmeligheder, man ikke tør fortælle.

Fakta

Man kan godt være bange for mariehøns, når man er 10 år. Der var mange skræmmende ting i de film, eleverne lavede – lige fra mordere og uhyggelige steder til en far, som falder i søvn bag bilens rat. Se nogle af filmene her:

Red Barnets hjemmeside kan man se en af de film, der blev brugt som oplæg til FILM X forløbet – "Den perfekte middag". Filmen er målrettet udskolingen. 

Læs mere om Børns Vilkårs Skoletjeneste.

Find online kortfilm og undervisningsmaterialer på BUSTER Filmfestivals hjemmeside.

"Når børn laver film om trivselsproblemer som f.eks. frygt og hemmeligheder, bliver problemerne eksternaliseret – de får dem ud i en armslængde. Så bliver det meget nemmere at tale om problemerne og diskutere, hvad man kan gøre ved dem. Det oplever vi, når vi kommer ud til skolerne og taler om cases fra BørneTelefonen. Børn kan godt lide at diskutere problematikker, de kan genkende," siger Sanne Lind fra Børns Vilkår, der guider børnene til at tage hul på diskussionerne.

Sæt ord på det skræmmende

Eleverne indleder besøget i FILM-X med at se en film om frygt og hemmeligheder. Efter en snak om temaet og de filmiske virkemidler går de i gang med at lave deres egne film.

"FILM-X er en god kombination af teori og praksis," siger Sanne Lind. "Først ser børnene en film og taler om den – og derefter går de ud i studiet og prøver at lave film i praksis og udlever de følelser, som er på spil. En 6. klasse lavede for eksempel en film om at være bange for, at ens forældre bliver skilt. Når de laver filmen og spiller rollerne, får de mulighed for at leve sig ind i situationerne og mærke følelserne. Børnene får sat ord på det, de er bange for, og erfarer, at det hjælper at tale om det og få fortalt sine hemmeligheder. Det er helt i tråd med Børns Vilkårs budskab og essensen i arbejdet med BørneTelefonen."

Folkeskolelærer Jeanette Steen er i FILM-X med en 4. klasse fra Søborg Skole. Hun fortæller, at hendes elever lærer noget på både det faglige og sociale plan:

"Det er selvfølgelig helt oplagt, at de lærer om filmanalyse og får erfaring med selv at producere film. Levende billeder fylder jo rigtig meget i deres hverdag. Blandingen af teori og praksis i FILM-X gør, at de bedre kan lære og husker det. En anden ting er, at eleverne virkelig bliver udfordret på deres samarbejdsevner, når de skal lave film. Jeg kan se, at gruppedynamikken her er anderledes end hjemme på skolen. Der er for eksempel to drenge, der er meget forskellige, som pludselig kan finde ud af at samarbejde og bruge hinandens forskelligheder. En tredje god ting ved dagen i dag er, at eleverne har fundet ud af, at BørneTelefonen eksisterer."

Bogligt svage folder sig ud

Det er ikke første gang, der er fokus på alvorlige temaer i FILM-X. Udviklings- og undervisningsansvarlig Kari Eggert Rysgaard fortæller, at de gennem tiden har haft samarbejde med blandt andet asylcentre, anoreksiafdelingen på Rigshospitalet og Egmont Fondens sorggruppe 'Børn i sorg'. Hun er netop i gang med at planlægge et forløb med 'Foreningen for udsatte i Danmark'. Her skal børn med indlæringsvanskeligheder besøge FILM-X og opleve, at det kan være sjovt at lære.

"Vi oplever ofte, at børn, som er tilbageholdende eller bogligt svage, folder sig ud, når de er i FILM-X. Det gælder både elever i almindelige folkeskoleklasser og børn med særlige udfordringer. I FILM-X er der brug for nogle andre færdigheder end i hverdagen hjemme på skolen."

Når det drejer sig om samarbejdet med Børns Vilkår og BUSTER Filmfestival fremhæver Kari Eggert Rysgaard, at det er interessant at lægge en tematisk vinkel på filmproduktionen – og at bruge filmmediet til at italesætte svære emner.

"En underviser som Sanne Lind fra Børns Vilkår er vant til at gå ind i udfordrende problematikker med børn og håndtere de samtaler, der opstår. Vores FILM-X guider er eksperter i at undervise i filmsprog og filmproduktion, men er ikke klædt på til at gå ind i snakke om svære følelser. Så på den måde komplementerer vi hinanden."

Læs mere om FILM-X.

Tags: Film-X