Film på skoleskemaet

FORSKNING. Kreative kompetencer og digital dannelse er nøgleord i en ny, stor undersøgelse. Et forskningsprojekt på 11 skoler på Fyn afdækker muligheder og udfordringer ved filmproduktion i undervisningen.

Når lærere og elever arbejder med filmproduktion i skolen, er der mange gavnlige effekter. Lærerne bliver bedre til at lede processer, der kan føre til innovation. Elevernes kreative kompetencer og digitale dannelse bliver styrket. De får et filmfagligt sprog og lærer at arbejde tværfagligt. Og så har filmproduktion vist sig at være særdeles givtigt i forhold til inklusion.

Det er nogle af de resultater, som professor Kirsten Drotner og lektor Heidi Philipsen fra Syddansk Universitet er nået frem til i deres forskningsprojekt, der løb fra 2015-16. I rapporten Udvikling af tværfaglig filmpædagogik: Kreativitet, kreation og kollaboration kan man læse deres resultater og anbefalinger.

Ud over de opløftende konklusioner om filmproduktions potentiale i grundskolen, fandt forskerne også frem til, at det er nødvendigt at efteruddanne lærerne, hvis det skal lykkes at inddrage film- og mediekompetencer i undervisningen. Skolernes ledelse skal sættes tid og ressourcer af til arbejdet med visuelle medier. Og desuden bør film- og medieproduktion i højere grad integreres i den daglige undervisning og i flere fag, hvis man vil opnå en løbende kompetenceudvikling hos eleverne.

Afdelingsleder Claus Hjorth i Afdelingen for Børn & Unge på Det Danske Filminstitut kommenterer rapporten:

"Digital dannelse er et nøglebegreb i det 21. århundrede. Ved at arbejde med film- og medieproduktion kan børn og unge tilegne sig fundamentale kompetencer i forhold til den digitale dagsorden – kompetencer, der understøtter en kritisk, medskabende og samarbejdende tilgang til det digitale univers. Det er afgørende, at vi fokuserer på, hvordan børn og unge kan bruge billedfortællinger til at orientere sig i forhold til sig selv og deres omverden. De skal have færdighederne til at være kreativt producerende. Det er nødvendigt for, at de kan være med til at forme og påvirke det medialiserede samfund, vi er del af. Næste skridt er, at vi etablerer en frugtbar dialog om, hvordan rapportens konklusioner kan medvirke til at skabe et endnu bedre læringsgrundlag for fremtidens skoler og gymnasier."

Rapporten er en del af Kulturregion Fyns projekt Film for børn og unge. Forskningsprojektet er støttet af Kulturregion Fyn, Kulturministeriet, FilmFyn og Det Danske Filminstitut.

Tags: Børn & Unge