Film som læringsrum styrker samarbejdet

INTERVIEW. FILM-X og Blågårds Skole har i et partnerskab afprøvet et længere undervisningsforløb i filmproduktion for tre 6.-klasser. Fantasien blomstrede, og konflikterne forsvandt, da eleverne fik tid til at fordybe sig i film.

Muhammad Zinedine Abdellatif Lharraki og Vilfred Reimer Lyndorff fra 6. E på Blågårds Skole på Nørrebro havde forventet, at studiet var større, da de første gang skulle besøge Cinematekets filmstudie FILM-X med deres klasse. De var også overraskede over, hvor meget arbejde en filmproduktion kræver – "over fire timers arbejde for en tre minutters film!" måber Vilfred. Alligevel gik de ikke skuffede derfra.

"Jeg synes, det var sjovt og hyggeligt. Vi lærte alle de ting, man kan i FILM-X: at klippe, lave lyde og filme. Og vi havde det rigtigt godt med vores klassekammerater. Der var ikke så mange skænderier," fortæller Muhammad.

Plejer der at være det?

"Ja!" svarer drengene samstemmigt og griner.

Drengenes klasse er en af tre 6.-klasser, der i maj og juni har deltaget i et undervisningsforløb i samarbejde med FILM-X som følge af et toårigt partnerskab mellem Filminstituttet og Blågårds Skole. Formålet er at bygge bro mellem skole og kulturinstitution og afdække hinandens virkelighed og derved gøre brug af hinandens faglige og pædagogiske kvalifikationer.  

Det nye undervisningskoncept blander teori og praksis og giver mere tid til fordybelse end det sædvanlige tre timer lange skolebesøg. Forløbet starter med et kort besøg i FILM-X, hvor eleverne får smagt på og afmystificeret filmproduktionen. Herefter står den på to ugers arbejde med teori, planlægning og udarbejdelse af story boards og manuskript hjemme i klassen, hvor udviklings- og undervisningsmedarbejder i FILM-X Louise Fischer også kommer ud. Forløbet kulminerer med et fem timers langt besøg i FILM-X, hvor eleverne producerer den film, de har forberedt i grupper. 

Tid giver læring

Det længere forløb har resulteret i et læringsrum, der har givet plads til en større fordybelse, koncentration og kreativ udfoldelse, oplevede Louise Fischer. 

Pludselig var der ingen, der skændtes, røg i totterne på hinanden eller talte grimt. Der var bare et flow.

- Louise Fischer, undervisningskonsulent i FILM-X

"De korte forløb kan være lidt stressende, fordi der hele tiden er en deadline. Den ekstra tid gav en anden ro og fordybelse, og eleverne glemte faktisk alt om tid og sted, fordi de levede sig så meget ind i arbejdet. De bad ikke om pauser, men udnyttede al deres tid. Det højner deres faglige niveau såvel som deres personlige og sociale. Det er netop, når man går helt ind i processen og glemmer sig selv, at læringen for alvor finder sted. Når eleverne har tid til at udnytte vores faciliteter bedre ved fx at inddrage alle studier, kommer alle de kreative læreprocesser også mere i spil. De har haft tid til at udvikle sig derinde."

Louise Fischer var især positivt overrasket over elevernes dedikation, fordi hun ved sit første besøg ude på skolen var lidt overvældet af den hårde tone og konfliktniveauet. Ved andet besøg i FILM-X var klassen helt forandret.

"Pludselig var der ingen, der skændtes, røg i totterne på hinanden eller talte grimt. Der var bare et flow. Jeg tror, det dels handler om, at eleverne selv styrer processen, og at der ikke er en lærer, der siger, hvad de skal gøre. Hvis man som udgangspunkt ser eleverne som kompetente mennesker og anerkender den kunst og de fortællinger, de har lyst til at skabe, tager de ejerskab både over for deres egen læreproces og deres produkt. Det er også en fordel, at de hele tiden er i bevægelse og bruger sig selv på en anden måde end at sidde stille i et klasselokale. Når de er fascinerede og motiverede, har de vildt meget at byde på."

Grebet af legen

Samme oplevelse havde klassens lærer, Merve Kotan.

"Jeg blev positivt overrasket over af mange af eleverne og så en kæmpe udvikling hos dem. På det lange besøg oplevede jeg, at børnene arbejdede sammen på en helt anden måde. De lavede interne aftaler, og de lyttede, når de andre grupper præsenterede deres filmstudier og manuskripter, fordi de selv havde brug for det til deres egen film. Der var harmoni og en god tone. Og så syntes de også, det var sjovt at komme ind i et andet miljø, hvor der fx er en stor biograf, de kunne se filmene sammen i bagefter," fortæller hun. 

Film er et taknemmeligt medie, påpeger Louise Fischer, fordi børnene fra starten synes, det er spændende at arbejde med.

Jeg tror, det var fedt for eleverne at se hinandens kreative sider og anerkende nogle andre kvaliteter hos hinanden

- Merve Kotan, lærer på Blågårds Skole

"Det kan godt være lidt tungt, når man starter ude på skolen med at tale om beskæringer og genrekonventioner. Men når de får lov til at prøve det af i praksis, være i bevægelse, bruge deres fantasi og lege, bliver de grebet af det. Selvom de er store børn, leger de stadigvæk. Det kræver indlevelse og mod at klæde sig ud, bruge rekvisitter og spille en rolle."

Indtager nye roller

Merve Kotan oplevede, at eleverne havde glæde af at træde ud af deres sædvanlige roller og arbejde på en måde, hvor det ikke er de klassisk faglige egenskaber, der fylder.

"Jeg tror, det var fedt for eleverne at se hinandens kreative sider og anerkende nogle andre kvaliteter hos hinanden - fx at være god til at indtale en speak, fordi man har en flot stemme. Det gav dem mulighed for at skinne igennem," fortæller hun, og Louise Fischer supplerer: 

"Det giver også et sammenhold, at det ikke handler om den enkeltes kreativitet, men en kreativitet, man udfolder sammen. Der er ikke nogen, der er bedre end andre – kreativiteten opstår i samspillet."

At den digitalt indfødte generation allerede er fortrolige med teknologi, og flere fx har prøvet at klippe film i iMovie hjemme på computeren, giver ekstra plads i hjernen til at fokusere på det kreative arbejde, siger Louise Fischer.

"Det giver dem overskud til at reflektere og arbejde med deres fantasi, og det gør, at de kan hæve sig til et andet niveau. Og der spiller det faktisk ingen rolle, hvor fagligt stærk man er."

Sjovt at spille bedstemor

Vilfred og Muhammad er enige om, at det var fedt at se film og lære om kortfilm i klassen. Men det sjoveste var helt klart at lave film selv. 

"Det var sjovt at klippe, fordi man kunne putte alle mulige lydeffekter og farveændringer på. Men det sjoveste var nok bagefter at se de scener, man lige havde lavet," siger Vilfred.

"Jeg synes, det var sjovest at filme, fordi jeg skulle spille skuespil og have alt muligt bedstemortøj på. Vi lavede en gyser, hvor jeg spillede en bedstemor, der skulle dræbe alle. Det var rigtig sjovt," siger Muhammad og konkluderer: "Jeg tror, filmene bliver et godt minde, vi kan kigge tilbage på, når vi bliver ældre."
 

Fakta

FILM-X og Blågårds Skole indgik et toårigt partnerskab i 2019. 

Forløbet for skolens 6.-klasser har kørt for anden gang i maj og juni 2021. Forløbet blander teori og praksis og foregår både i FILM-X og på skolen.

Formålet er bl.a. at styrke elevernes digitale dannelse og stimulere elevernes kreativitet, fantasi og samarbejdsevner.

Forløbet er gennemført med støtte fra Åben Skole i Københavns Kommune.